Przeniesienie wykładów 9 maja

poniedziałek 6.05.2013

Drodzy Studenci,

W związku z odbywającą się na Wydziale 9 maja (czwartek) konferencją kół studenckich pragnę poinformować o jednorazowym przeniesieniu wykładów mających się odbywać w Auli IV naszego budynku (34) w tym dniu do innych budynków Uczelni.

Zajęcia:

– 10-12 „Analiza matematyczna” IiE 1 rok – przeniesione do Bud. 23 Aula III

– 12-14 „Metody numeryczne” INF 2 rok – przeniesione do Bud. 23 Aula III

– 14-16 „Inżynieria oprogramowania” INF 2 rok – przeniesione na piątek w godz. 10-12 (pozostaje w bud. 34 Aula IV)

– 16-18 „Grafika komputerowa i komunikacja z komputerem” INF 3 rok- przeniesione do Bud. 23 Aula III (zmiana godzin: 15-18)

Pozdrawiam serdecznie,

Paweł Jankowski

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw