Wybór promotora

poniedziałek 22.04.2013

Drodzy studenci,

Wszyscy studenci studiów stacjonarnych rozpoczynający w kolejnym semestrze pisanie pracy dyplomowej są zobligowani do złożenia w Dziekanacie informacji o wybranym promotorze i temacie pracy.

Ostatecznym terminem składania zgłoszeń jest koniec letniej poprawkowej sesji egzaminacyjnej poprzedzającej rozpoczęcie pisanie pracy. Osoby, które nie zgłoszą tych informacji, nie zostaną wpisane na kolejny semestr zajęć.

Formatka zgłoszeniowa jest dostępna na stronie Dziekanatu Wydziału. Dodatkowo będą Państwo proszeni o podanie tematu i promotora w systemie Moodle (w przygotowaniu).

W przypadku studiów inżynierskich na kierunku Informatyka piszą Państwo pracę inżynierską w trakcie 7 semestru studiów (semestr zimowy).

W przypadku studiów magisterskich na kierunku Informatyka i Ekonometria piszą Państwo pracę magisterską w trakcie 3 i 4 semestru studiów (semestr zimowy i letni).

W przypadku studiów magisterskich na kierunku Informatyka piszą Państwo pracę magisterską w trakcie 2 i 3 semestru studiów (semestr zimowy i letni).

Aby ułatwić wybór promotora, w zakładce Studia / Tematy prac dyplomowych staramy się zbierać dla Państwa proponowane tematy prac. Ponadto zachęcam do korzystania z wyszukiwarki publikacji pracowników SGGW na stronie biblioteki:

http://www.bg.sggw.waw.pl.

Wpisując imię i nazwisko pracownika i wybierając „wszystkie słowa” odnajdą Państwo listę dotychczasowych prac dyplomowych, których pracownik był promotorem. Są one dostępne w bibliotece.

Z pozdrowieniami,

Paweł Jankowski

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw