Programy HOMING PLUS i POMOST

środa 6.02.2013

Od 15 stycznia do 29 marca można składać wnioski w ostatniej edycji konkursów w programach HOMING PLUS i POMOST (dziedziny Bio, Info, Techno).

W programie HOMING PLUS finansowane są innowacyjne projekty realizowane przez badaczy ze stopniem naukowym doktora, którzy niedawno wrócili do Polski lub planują powrót do kraju. Do składania wniosków zaproszeni są również młodzi doktorzy innych narodowości zainteresowani odbyciem stażu podoktorskiego w Polsce. Na laureatów czeka subsydium badawcze w wysokości do 80 000 zł rocznie oraz stypendium w wysokości 5000 zł miesięcznie. Łączna alokacja środków w ostatniej edycji konkursu wynosi 2,8 mln złotych. Dokumentacja konkursowa programu i wniosek online dostępne są na stronie http://www.fnp.org.pl/oferta/homing-plus/.

Celem programu POMOST jest ułatwienie rodzicom-naukowcom posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora powrotu do pracy naukowej po przerwie związanej z opieką nad małym dzieckiem. Laureaci i laureatki programu będą mogli prowadzić badania dzięki grantowi, którego wysokość wynosi do 140 000 zł rocznie. W ostatniej edycji konkursu zostaną sfinansowane projekty o łącznej wartości 2,5 mln złotych. Dokumentacja konkursowa programu i wniosek online dostępne są na stronie http://www.fnp.org.pl/oferta/pomost-granty-powrotowe/.

Programy HOMING PLUS i POMOST są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw