PROGRAM PAX – studia wymienne na Tajwanie

poniedziałek 4.02.2013

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o rozpoczęciu naboru na studia wymienne w National Chung Hsing University w Taichung, na Tajwanie, w ramach programu PAX.

Oferta obejmuje jedno lub dwusemestralny program dydaktyczny. Uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie oraz stypendium w wysokości NT$ 8000 miesięcznie (ekwiwalent 250USD). Koszty podróży są opłacane przez studenta.

Wymagane dokumenty:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (po wypełnieniu aplikacji online, formularz zgłoszeniowy musi zostać wydrukowany oraz podpisany przez studenta oraz koordynatora programu)
  2. Dokument potwierdzający status studenta
  3. Wykaz ocen w języku angielskim (+GPA)
  4. Wykaz przedmiotów do zrealizowania w NCHU w języku angielskim
  5. List motywacyjny w języku angielskim (300 do 500 słów)
  6. 2 listy polecające w języku angielskim
  7. Certyfikat językowy

Więcej informacji o PROGRAMIE PAX można znaleźć pod adresem:
http://www.iro.sggw.pl/programy-edukacyjne/pax/
.

Najbliższy termin składania dokumentów upływa: 31 marca 2013

Dokumenty należy składać w Biurze Współpracy Międzynarodowej (budynek 8, pokój 20).

KONTAKT:
Ewelina Belkiewicz, 22 5931045
ewelina_belkiewicz@sggw.pl

 

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw