XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania 2013

poniedziałek 28.01.2013

W  dniach od 18 do 20 września 2013 roku w Szczecinie odbędzie się XV edycja Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania. Organizatorami konferencji są Oddział Zachodniopomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Instytut Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące m.in. tematyki konferencji, terminów nadsyłania zgłoszeń oraz publikacji w monografiach lub czasopismach naukowych można znaleźć w ulotce informacyjnej oraz na stronie internetowej www.kkio.org.pl.

Informujemy również, że w tym samym czasie i tym samym miejscu odbędą się dwie inne konferencje Polskiego Towarzystwa Informatycznego: VIII edycja konferencji Sejmik Młodych Informatyków oraz XX jubileuszowa edycja konferencji Systemy Czasu Rzeczywistego. Uczestnictwo w KKIO 2013 będzie upoważniało do uczestnictwa także w wydarzeniach dwóch wyżej wymienionych konferencji (bez dodatkowych opłat)!

 

 

 

 

 

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw