Projekt ALRAKIS II – REKRUTACJA

środa 2.01.2013

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o rozpoczęciu naboru na studia wymienne w ramach programu ERASMUS MUNDUS, projekt ALRAKIS II (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan oraz Ukraina).

Oferta skierowana jest do studentów studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz młodych naukowców (post-doc) i kadry akademickiej.

W ramach projektu ALRAKIS II uczestnicy mają zapewnione stypendium w wysokości od 1000 do 2500 EUR miesięcznie (w zależności od kategorii wyjazdu), pełne ubezpieczenie oraz bilety lotnicze.

Termin składania aplikacji mija –  28 lutego 2013r.

Formularz aplikacyjny oraz wszystkie szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.alrakis2.eu.

KONTAKT:

Mieczysław Rygalski (koordynator projektu) (bud. 8, pok. 17)
e-mail: mieczyslaw_rygalski@sggw.pl, tel. (22) 59 310 40

Ewelina Belkiewicz (bud. 8, pok. 20)
e-mail: ewelina_belkiewicz@sggw.pl, tel. (22) 59 310 45

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw