Seminarium Katedry Ekonometrii i Statystyki

poniedziałek 19.11.2012

We wtorek 20 listopada od godz. 10.15 w sali 3/40 odbędzie się seminarium Katedry Ekonometrii i Statystyki. Referat pt. „Ocena kondycji rynku nieruchomości mieszkaniowych na podstawie badania danych z raportów finansowych firm deweloperskich” wygłosi dr Monika Zielińska-Sitkiewicz.

W referacie zostaną poruszone wybrane aspekty kondycji pierwotnego rynku nieruchomości na tle sytuacji w branży deweloperskiej w Polsce. Ocenie zostaną również poddane wybrane wskaźniki finansowe. Do badania wybrano 17 firm deweloperskich, które notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Analizie wskaźnikowej poddano dane finansowe spółek z rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2011.

Plan seminariów Katedry Ekonometrii i Statystyki w bieżącym semestrze znajduje się na stronie Katedry w zakładce Seminaria.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw