Platforma współpracy – SPINACZ

poniedziałek 12.11.2012

Platforma wymiany informacji www.spinacz.edu.pl spina ze sobą środowisko biznesu i nauki. Za pomocą serwisu został ułatwiony kontakt między młodymi twórcami projektów Open Source a instytucjami/firmami, w której mogłyby zostać wdrożone ich innowacyjne pomysły. Projekt trwa od 2011 roku, a jego kontynuacja przewidziana jest do połowy 2013 roku, z perspektywą na przedłużenie, rozszerzenie działalności i zakresu projektów tworzonych przez studentów, doktorantów i pracowników naukowych.

Dzięki platformie, Użytkownicy, którzy założą swój profil, mają możliwość: wypromowania swoich projektów, nawiązania kontaktów biznesowych, umieszczania ogłoszeń na zapotrzebowanie członków zespołu projektowego, znalezienia informacji o ciekawych wydarzeniach oraz na temat rekrutacji w firmach.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji – „Platforma współpracy – SPINACZ” realizowany jest w ramach programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” oraz dofinansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dodatkowo na platformie www.spinacz.edu.pl wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego ogłoszony został konkurs na „Najlepszy projekt akademickim Open Source” dla wszystkich studentów i pracowników uczelni wyższych w Polsce.

Wystarczy założyć profil Użytkownika, a następnie profil danego projektu. Każda osoba może dodać dowolną liczbę projektów, a zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie głosów innych Użytkowników oraz decyzji trzyosobowej Komisji Konkursowej. Wygrywa ciekawy, innowacyjny, projekt akademicki.

Konkurs trwa do 30 kwietnia 2013 roku, a główną nagrodą jest wystąpienie/prezentacja zwycięskiego projektu na konferencji organizowanej pod koniec projektu (maj 2013) w Warszawie oraz wynagrodzenie z tytułu w/w wystąpienia. Szczegóły odnośnie konkursu można znaleźć pod linkiem:
http://www.spinacz.edu.pl/pages/o-spinaczu/regulamin-konkursu/article/regulamin-konkursu/

FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA
ul. Staszica 25/8, 60-524 Poznań
tel.: + 48 0 61 624 34 74, +48 0 61 6232536
faks: +48 0 61 6232504
e-mail: info@fwioo.plwww.fwioo.pl
www.facebook.com/serwis.spinacz

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw