Studia podyplomowe „Systemy Informacyjne i Analiza Danych”

piątek 5.10.2012

Zapraszamy na V edycję studiów podyplomowych „Systemy Informacyjne i Analiza Danych” na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki. Wkrótce planujemy zakończyć rekrutację i zostały nam jeszcze ostatnie wolne miejsca. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie http://siad.wzim.sggw.pl lub uzyskasz pod numerem 696-158-701. Wśród podobnych kierunków studiów w Warszawie oferujemy: największą liczbę godzin zajęć praktycznych przy komputerach (232 z 240 godzin, 97% zajęć) oraz najniższą cenę (4700 zł za 2 semestry). Celem studiów jest przekazanie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy na temat baz danych, systemów informacyjnych na nich opartych oraz metod analizy danych (Business Intelligence, Data Mining, ETL) w sposób przystępny zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych. Oprócz profesjonalnej wiedzy teoretycznej i cennych umiejętności praktycznych, uczestnicy naszych studiów uzyskują możliwość: korzystania z własnych kopii oprogramowania analitycznego (SAS, SPSS, Statistica) zgodnie z warunkami licencji dla SGGW, dostępu przez 24 godziny na dobę do materiałów dydaktycznych na platformie edukacyjnej. Od kandydatów nie jest wymagana żadna specjalistyczna wiedza w tematyce studiów oprócz znajomości Excela w podstawowym zakresie. Duża liczba uczestników (36 w 2009, 54 w 2010 i 36 w 2011 roku) oraz wysokie oceny wystawiane przez absolwentów w ankietach satysfakcji (4,63 w skali od 1 do 5) potwierdzają wysoką pozycję studiów na rynku.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw