Studia podyplomowe „Informatyka i Technologie Informacyjne”

piątek 5.10.2012

Zapraszamy na II edycję studiów podyplomowych „Informatyka i Technologie Informacyjne” na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki. Zostały nam jeszcze ostatnie wolne miejsca na studiach dających uprawnienia do nauczania Informatyki i Technologii informacyjnych w szkołach podstawowych i średnich. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej studiów http://infouz.wzim.sggw.pl lub uzyskasz pod numerem 696-158-701. W porównaniu z podobnymi kierunkami studiów oferujemy: zdecydowaną większość zajęć praktycznych przy komputerach (220 z 350 godzin, 63%), atrakcyjną cenę (4600 zł za 3 semestry), plan zajęć uwzględniający terminy wakacji i ferii zimowych w województwie mazowieckim. Uczestnicy studiów uzyskują ponadto:

profesjonalną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne;
uprawnienia i kwalifikacje do nauczania Informatyki i Technologii informacyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych zgodnie z wymogami MEN;
możliwość uzyskania certyfikatów ECDL będących cenionym przez pracodawców potwierdzeniem zdobytej wiedzy i kompetencji;
dostęp przez 24 godziny na dobę do materiałów dydaktycznych na platformie edukacyjnej;
nieodpłatny dostęp do oprogramowania Microsoft w ramach programu MSDN Academic Alliance.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw