Seminarium ,,Projektowanie i optymalizacja dwuwarstwowego panelu balistycznego”

sobota 9.06.2012

biomed_1

W imieniu Kierownika Katedry Informatyki zapraszamy na Seminarium: 11 czerwca 2012 r., godz. 12:00, sala 3/40 w budynku 34.

Zostaną wygłoszone dwa referaty: dr Beata Zduniak: „Projektowanie i optymalizacja dwuwarstwowego panelu balistycznego” oraz dr Luizy Ochnio: „Modelowanie kształtu i własności mechanicznych liścia na przykładzie kruszczyka”.

Streszczenia referatów:

(1) Projektowanie i optymalizacja dwuwarstwowego panelu balistycznego

Celem wystąpienia jest zaprezentowanie opracowanej metodyki modelowania numerycznego i optymalizacji struktury wielowarstwowego panelu do ochrony balistycznej. Przydatność proponowanego ujęcia problemu sprawdzono na przykładzie pocisku przeciwpancernego. Zaprojektowane modele zostały poddane walidacji oraz weryfikacji z wykorzystaniem wyników eksperymentalnych. Przy użyciu zaawansowanych technik optymalizacyjnych dokonano wyboru najefektywniejszego wariantu panelu balistycznego.

(2) Modelowanie kształtu i własności mechanicznych liścia na przykładzie kruszczyka

W celu symulacji kształtu i własności sprężystych liścia opracowano model układu mas połączonych sprężynami ze swobodnymi warunkami brzegowymi. Stałe sprężystości wszystkich sprężyn były takie same, natomiast ich długości swobodne zmieniały się w zależności od indeksu sprężyny zgodnie z przyjętą ad hoc „funkcją kształtu”. Wprowadzono też oddziaływania trójciałowe w celu lepszego modelowania sztywności liścia. Położenia poszczególnych mas otrzymano poprzez minimalizację energii potencjalnej liścia. Oszacowano składowe tensora deformacji poprzez dodanie do wyrażenia na energię potencjalną składników zawierających zewnętrzne siły. Model będzie w przyszłości rozbudowywany poprzez powiązanie z rezultatami planowanych pomiarów własności mechanicznych liści.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw