Computer laboratories for rent

Friday 19.03.2010

The Computer Laboratory of the Faculty of Applied Informatics and Mathematics offers computer laboratories for rent.
Computer laboratories are equipped with:

• 18 computers for course participants and 1 additional computer for course instructor (LAN and Internet connection),
• multimedia projector,
• projector screen,
• whiteboard.

Computer laboratories are located in two buildings in SGGW campus: building 23 – the Faculty of Animal Sciences (8 Ciszewskiego Street) and building 34 – the Faculty of Forestry (159 Nowoursynowska Street). There are student restaurants in both of these buildings.
For prices and any additional information contact with Laboratory Manager – Krystyna Kietlińska

phone number: +48225937350,  e-mail: krystyna_kietlinska@sggw.pl

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw