Euronet Worldwide – Career Opportunities

piątek 11.09.2020

Euronet Worldwide is seeking for motivated and talented graduates/post graduates or young professionals, with a University degree in IT, Computer Science, Software engineering or related discipline, to join IT teams in Warsaw. The Company is currently focusing on the Project Delivery and End-User Team.

Available positions: 2 Quality Assurance Analysts and 1 IT administration/end-user support colleague.

More informations: www.euronetworldwide.com.

Contact person:

Danijela Markovic
Talent Acquisition Specialist
Euronet Services d.o.o., Spanskih boraca 3, Building B, IV floor, 11070 New Belgrade
+381-11-3082313 +381 63 667 173
dmarkovic@euronetwordwide.com

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw