Automatics-2013, Ukraina

środa 20.02.2013

W dniach od 25 do 27 września 2013 r. odbędzie się w Mikołajowie na Ukrainie 20. międzynarodowa konferencja „Automatics-2013” poświęcona zagadnieniom związanym z kontrolą automatyczną.

Rejestracja uczestników dokonywana jest na stronie http://conference.nuos.edu.ua oraz drogą pocztową poprzez wysłanie formularzy zgłoszeniowych na adres automatics_2013@ansu.org.ua. Artykuły w języku angielskim powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w pliku appendix_engl.doc. Dalsze informacje znajdują się w Information_letter_1_eng.pdf.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw