Research

Tuesday 5.06.2018

The Faculty, individually and in collaboration with leading domestic and international research centres, carries out research and development in the following sciences:

• Economics

– Dynamic and spatial econometrics;
– Multidimensional comparative analysis;
– Theory of demand and market equilibrium;
– Game Theory and methods of effective investment;
– Modeling of work processes;
– Analysis of business processes;
– Examination of the distribution of household income;
– Models of introducing ICT platforms in the agri-food sector in Poland;
– Application of XML in agribusiness and finance;
– Databases and data analysis in economics and finance;
– Online information systems in the economy;
– The application of mathematics in insurance and finance;
– Econophysics;

• Information technology

– The physical basis of information theory;
– The protection of information and cryptology;
– Computer networks (Cisco technologies);
– The security of computer systems and networks;
– Wireless and mobile systems;
– Diagnosis of analog systems;
– Computer vision;

• Life sciences

– Biometrics;
– Analysis and planning of experiments;
– Analysis and design of computer measuring systems;
– Image analysis in biology and medicine;
– Data mining in bioinformatics;
– Methods of artificial intelligence in life science applications;
– Mathematical issues in environmental protection;
– Numerical analysis and optimization theory;

• Mathematics

– Algebraic and differential topology;
– Group theory and abstract algebra;
– Harmonic analysis;
– Mathematical physics;
– Probabilistic methods;
– Multivariate statistics;
– Theory of time series;
– Modeling of curves and surfaces;

• Social sciences

– Issues of teaching mathematics;
– The use of information systems in education;
– Methodology and technology of e-learning;
– Methods for testing tele-education.

The Faculty issues the following scientific journals:

• Information Systems in Management,
• Quantative Methods in Economics,
• Machine Graphics & Vision,

and organizes the following conferences:

• ISIM: “Information Systems in Management“,
• MIBE: “Quantitative Methods in Economics” (“Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”),
• ICCVG: “International Conference on Computer Vision and Graphics“,
• STI: “Computing in Science and Technology“,
• ACS: “Multi-Conference on Advanced Computer Systems” (in cooperation).

Since its beginning the Faculty cooperates with economic entities within broadly defined fields of IT and finance.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw