Mission

Tuesday 3.12.2013

The Faculty of Applied Informatics and Mathematics is an integral part of the Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Therefore the mission of the Faculty emerges from the mission of the University, and includes:

• educating the students to develop and complement their knowledge,
• educating the students to prepare them for a professional career,
• developing in students a sense of responsibility for the Polish state, for the strengthening of democracy and respect for human rights,
• conducting scientific research and development and providing research services,
• educating and promoting the academic staff,
• promoting and developing the scientific achievements, especially in the broad domain of computer science and econometrics,
• creating conditions for the development of physical education of students and their participation in cultural life and scientific research,
• supporting the local and regional communities.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw