Recruitment

Thursday 27.03.2014

Dear Candidates,

The next edition of the Information Systems in Management course will start 1st October 2014.

REQUIREMENTS

Completed the first degree of studies, Engineering or Bachelor degree in one of specializations:

Informatics and Econometrics,
Informatics,
Economy,
Finance and Accountancy,
Logistics
other specialization, provided that the differences between the programmes of the completed specialization and first degree in Informatics and Econometrics at Faculty of Applied Informatics and Mathematics do not exceed 30 ECTS.

Verified command of English

 

DURATION

Four semesters; start: 1st October

 

RECRUITMENT

Qualification based on results from the first degree studies (grades average).

 

Number of the place available: 18.

Tuition fee: 2200 EUR per one academic year.

 

Hope to see you at our University. Yours sincerely ,

Deputy Dean for Education,
Faculty of Applied Informatics and Mathematics,
dr Paweł Jankowski
pawel_jankowski@sggw.pl

 

For recruitment at the studies taught in Polish:

• Informatics
• Informatics and Econometrics

see http://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/kolejna-rekrutacja.

For recruitment at the studies taught in English:

• Information Systems In Management

see http://www.sggw.pl/en/international-cooperation_/information-for-students/sggw-studies-in-english.

For EDUCATIONAL PROGRAMS such as ERASMUS or ERASMUS MUNDUS see http://www.sggw.pl/en/international-cooperation_/educational-programs.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw