Skład osobowy IIT

piątek 10.01.2020

Instytut Informatyki Technicznej


02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
tel. 22 59 37351
e-mail iit(at)sggw.pl

Dyrektor
dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski, prof. SGGW
22 59 37200

Zastępca dyrektora
dr hab. Konrad Furmańczyk
22 59 37331

Sekretariat
mgr inż. Anna Dyniec, specjalista adm.
22 59 37351


Katedra Systemów Informatycznych


fax 22 59 37271
e-mail ksi_inf(at)sggw.pl

Kierownik
dr hab. inż. Marian Rusek, prof. SGGW
22 59 37294

 

Zakład Symulacji Komputerowych


Kierownik
dr hab. Michał Szymański
22 59 37310

Nauczyciele akademiccy
dr inż. Beata Jackowska-Zduniak, adiunkt
22 59 37280

dr Paweł Jankowski, adiunkt
22 59 37312

dr hab. Ryszard Kozera, prof. SGGW
22 59 37279

dr hab. Alexander Prokopenya, prof. SGGW
22 59 37315

dr inż. Robert Stępień, adiunkt
22 59 37296

dr Tomasz Świsłocki, adiunkt
22 59 37296

dr inż. Artur Wiliński, adiunkt
22 59 37308

dr Andrzej Zembrzuski, adiunkt
andrzej_zembrzuski(at)sggw.pl
pok. 3/78B, bud. 34
22 59 37296
konsultacje: wt 16.00-17.00, cz 16.45-17.45, inne terminy po uzgodnieniu

 

Zakład Systemów Komputerowych


Kierownik
dr inż. Waldemar Karwowski
22 59 37276

Nauczyciele akademiccy
dr inż. Andrzej Jodłowski, adiunkt
22 59 37283

dr inż. Bartłomiej Kubica, adiunkt
22 59 37317

dr inż. Rafik Nafkha, adiunkt
22 59 37296

dr hab. inż. Marian Rusek, prof. SGGW
22 59 37294

dr inż. Dariusz Strzęciwilk, adiunkt
22 59 37307

dr inż. Piotr Wrzeciono, adiunkt
22 59 37276

dr Marcin Ziółkowski, adiunkt
22 59 37275


Katedra Sztucznej Inteligencji


e-mail ksi(at)sggw.pl

Kierownik
dr hab. inż. Jarosław Kurek
22 59 37305

 

Zakład Analizy Obrazów


Kierownik
dr inż. Marcin Bator
22 59 37274

Nauczyciele akademiccy
dr inż. Izabella Antoniuk, asystent
22 59 37308

dr hab. inż. Leszek Chmielewski, prof. SGGW
22 59 37322

dr inż. Jarosław Kurek, adiunkt
22 59 37305

dr hab. inż. Michał Kruk, adiunkt
22 59 37300

dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski, prof. SGGW
22 59 37270

mgr inż. Grzegorz Wieczorek, asystent
22 59 37271

 

Zakład Systemów Inteligentnych


Kierownik
dr inż. Maciej Pankiewicz
22 59 37277

Nauczyciele akademiccy
dr inż. Krzysztof Gajowniczek, adiunkt
22 59 37280

dr Paweł Hoser, adiunkt
22 59 37286

dr inż. Jakub Pach, asystent
22 59 37304

dr hab. inż. Bartosz Świderski, adiunkt
22 59 37241

prof. dr hab. inż. Andrzej Śluzek, profesor
22 59 37285

dr inż. Tomasz Ząbkowski, adiunkt
22 59 37284


Katedra Zastosowań Matematyki


e-mail kzm(at)sggw.pl

Kierownik
dr Adam Przeździecki
22 59 37343

Nauczyciele akademiccy
mgr inż. Marcin Choiński

dr Marcin Dudziński, adiunkt
22 59 35517

dr inż. Diana Dziewa-Dawidczyk, adiunkt
22 59 37202

dr hab. Konrad Furmańczyk, adiunkt
22 59 37331

dr Urszula Grzybowska
22 59 37280

dr hab. Maciej Janowicz, adiunkt
22 59 35517

prof. dr hab. Jerzy Jezierski
22 59 37330

dr inż. Alina Jóźwikowska, adiunkt
22 59 37315

dr Joanna Kaleta, adiunkt
22 59 37289

dr Krzysztof Karpio, adiunkt
22 59 37287

dr Marek Karwański, adiunkt
22 59 37282

dr inż. Artur Krupa, asystent
22 59 37314

mgr Jan Krupa, asystent
22 59 37344

dr Piotr Łukasiewicz, adiunkt
22 59 37287

dr Adam Przeździecki, adiunkt
22 59 37343

dr Piotr Stachura, adiunkt
22 59 37355

dr Włodzimierz Wojas, adiunkt
22 59 37336


Laboratorium Komputerowe


e-mail: labwzim(at)sggw.pl

Kierownik
inż. Krzysztof Lipka
22 59 37352

Pracownicy
mgr Robert Budzyński, specjalista
22 59 37352

mgr Marek Grzelczak, st. specjalista informatyk
22 59 37352

mgr inż. Tomasz Minkowski, st. specjalista
22 59 37352

inż. Marcin Przybylak, st. specjalista informatyk
22 59 37352

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw