Rada Wydziału

piątek 28.09.2018

Członkowie Rady Wydziału

 1. Dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski – profesor SGGW
 2. Dr hab. Leszek Chmielewski – profesor SGGW
 3. Dr hab. inż. Michał Kruk
 4. Dr hab. Joanna Landmesser
 5. Prof. dr hab. Bolesław Borkowski
 6. Prof. dr hab. Jerzy Jezierski
 7. Prof. dr hab. Wojciech Zieliński
 8. Dr hab. Hanna Dudek – profesor SGGW
 9. Dr hab. Ryszard Kozera – profesor SGGW
 10. Dr hab. Aleksander Prokopenya – profesor SGGW
 11. Dr hab. Marian Rusek – profesor SGGW
 12. Dr hab. Wiesław Szczesny – profesor SGGW
 13. Dr hab. Imed ElFray
 14. Dr hab. Konrad Furmańczyk
 15. Dr hab. Maciej Janowicz
 16. Dr hab. Sebastian Jarzębowski
 17. Dr hab. Monika Krawiec
 18. Dr hab. Michał Szymański
 19. Dr hab. Bartosz Świderski
 20. Dr hab. Zygmunt Zawistowski
 21. Dr Diana Dziewa-Dawidczyk
 22. Dr Waldemar Karwowski
 23. Dr Grzegorz Koszela
 24. Dr Piotr Łukasiewicz
 25. Inż. Krzysztof Lipka
 26. Piotr Bujalski
 27. Wiktoria Cocek
 28. Szymon Gawryluk
 29. Michał Januszewski
 30. Dominika Kawucha
 31. Marcin Paluch

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw