Rada Wydziału

poniedziałek 15.05.2017

Członkowie Rady Wydziału

 1. Dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski – profesor SGGW
 2. Dr hab. Leszek Chmielewski – profesor SGGW
 3. Dr hab. inż. Michał Kruk
 4. Dr hab. Joanna Landmesser
 5. Prof. dr hab. Bolesław Borkowski
 6. Prof. dr hab. Jerzy Jezierski
 7. Prof. dr hab. Wojciech Zieliński
 8. Dr hab. Hanna Dudek – profesor SGGW
 9. Dr hab. Ryszard Kozera – profesor SGGW
 10. Dr hab. Aleksander Prokopenya – profesor SGGW
 11. Dr hab. Wiesław Szczesny – profesor SGGW
 12. Dr hab. Adam Ciarkowski
 13. Dr hab. Imed ElFray
 14. Dr hab. Maciej Janowicz
 15. Dr hab. Sebastian Jarzębowski
 16. Dr hab. Marian Rusek
 17. Dr hab. Zygmunt Zawistowski
 18. Dr Diana Dziewa-Dawidczyk
 19. Dr Wojciech Hyb
 20. Dr Waldemar Karwowski
 21. Dr Grzegorz Koszela
 22. Dr Piotr Łukasiewicz
 23. Inż. Krzysztof Lipka
 24. Piotr Bujalski
 25. Wiktoria Cocek
 26. Mikołaj Janczak
 27. Dominika Kawucha
 28. Maria Barbara Kwiatkowska
 29. Marcin Paluch

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Lorem ipsum mail

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Pracownia komputerowa

Wydział udostępnia wszystkim studentom SGGW
pracownię komputerową.
zobacz szczegóły

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów
SGGW @karierasggw