Rada Wydziału

wtorek 12.09.2017

Członkowie Rady Wydziału

 1. Dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski – profesor SGGW
 2. Dr hab. Leszek Chmielewski – profesor SGGW
 3. Dr hab. inż. Michał Kruk
 4. Dr hab. Joanna Landmesser
 5. Prof. dr hab. Bolesław Borkowski
 6. Prof. dr hab. Jerzy Jezierski
 7. Prof. dr hab. Wojciech Zieliński
 8. Dr hab. Hanna Dudek – profesor SGGW
 9. Dr hab. Ryszard Kozera – profesor SGGW
 10. Dr hab. Aleksander Prokopenya – profesor SGGW
 11. Dr hab. Wiesław Szczesny – profesor SGGW
 12. Dr hab. Adam Ciarkowski
 13. Dr hab. Imed El Fray
 14. Dr hab. Konrad Furmańczyk
 15. Dr hab. Maciej Janowicz
 16. Dr hab. Sebastian Jarzębowski
 17. Dr hab. Marian Rusek
 18. Dr hab. Zygmunt Zawistowski
 19. Dr Diana Dziewa-Dawidczyk
 20. Dr Wojciech Hyb
 21. Dr Waldemar Karwowski
 22. Dr Grzegorz Koszela
 23. Dr Piotr Łukasiewicz
 24. Inż. Krzysztof Lipka
 25. Piotr Bujalski
 26. Wiktoria Cocek
 27. Mikołaj Janczak
 28. Dominika Kawucha
 29. Maria Barbara Kwiatkowska
 30. Marcin Paluch

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Lorem ipsum mail

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw