Pełnomocnicy Dziekana

środa 4.12.2019
 1. ds. współpracy międzynarodowej i programów europejskich: dr Mariola Chrzanowska
 2. ds. wymiany studentów: dr Beata Jackowska-Zduniak
 3. ds. zamówień publicznych: mgr Krystyna Kietlińska
 4. ds. praktyk: dr Monika Zielińska-Sitkiewicz, dr Krzysztof Karpio,
  dr Joanna Kaleta – studia niestacjonarne
 5. ds. organizacji zajęć dydaktycznych: dr Paweł Hoser – studia stacjonarne
  dr inż. Izabella Antoniuk – studia niestacjonarne
 6. ds. promocji i współpracy ze szkołami średnimi: mgr Grzegorz Wieczorek
 7. ds. informatyzacji: dr Andrzej Zembrzuski
 8. ds. ochrony danych osobowych: dr Krzysztof Gajowniczek
 9. ds. samooceny systemu kontroli zarządczej: dr Piotr Łukasiewicz
 10. ds. jakości kształcenia: dr Diana Dziewa-Dawidczyk
 11. ds. osób niepełnosprawnych: dr hab. Bartosz Świderski
 12. ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów: dr Luiza Ochnio
 13. ds. współpracy z gospodarką: dr Rafik Nafkha
 14. ds. międzynarodowych projektów badawczych – dr hab. Alexander Prokopenya, prof. nadzw. SGGW
 15. ds. inicjatyw strategicznych Wydziału – dr hab. Maciej Janowicz

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw