Działalność Laboratorium Komputerowgo

środa 17.03.2010

Sieć komputerowa WZIM

Sieć komputerowa na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki jest wydzieloną fizycznie i logicznie strukturą w ramach ogólnouczelnianej sieci komputerowej obejmującej swoim zasięgiem pracownie komputerowe na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki, Wydziale Leśnym, Wydziale Nauk Ekonomicznych, Wydziale Nauk Humanistycznych w 4 budynkach kampusu SGGW :

 1. Budynek nr.34 x 18 pracowni komputerowych
 2. Budynek nr.23 x 4 pracownie komputerowych
 3. Budynek nr.6 x 2 pracownie komputerowych
 4. Budynek nr.4 x 2 pracownie komputerowych

  W 26 pracowniach komputerowych znajduje się około 450 komputerów oraz drukarki sieciowe, projektory multimedialne, skanery. Obsługą techniczną tej sieci, w której skład wchodzi tak liczny sprzęt komputerowy zajmuje się Laboratorium Komputerowe Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki.

  Systemy sieciowe

  Podstawowym systemem sieciowym jest Novell NetWare. Pomocniczymi systemami zarządzającymi infrastrukturą sieciową są Microsoft Windows 2003 Server oraz Linux. Powyższe systemy są zainstalowane na 10 serwerach znajdujących się w budynku 34 w pomieszczeniu technicznym (serwerowni).

  Komputery w pracowniach

  Komputery pracują w systemach operacyjnych Linux, Windows 2000/Windows XP Professional z klientem Novell umożliwiającym logowanie się do sieci NetWare.

  Ponadto na każdym komputerze zainstalowany jest pakiet oprogramowania, w którego skład wchodzą m.in.:

  1. MS Office XP/ 2003 Professional
  2. SPSS
  3. Statgraphics
  4. SAS
  5. Matlab
  6. Mathematica
  7. Borland C++/Delhi
  8. Microsoft Visual Studio .NET
  9. specjalistyczne oprogramowanie zależne od wymagań poszczególnych jednostek dydaktycznych m.in.: AutoCAD, ArcGIS.

  Wykorzystanie zasobów

  Z opisanej powyżej infrastruktury sieciowej i specjalistycznego oprogramowania korzystają pracownicy i studenci z większości wydziałów SGGW. We wszystkich salach komputerowych obsługiwanych przez pracowników Laboratorium Komputerowego Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych może jednocześnie nawet kilkuset studentów SGGW. Pracownie komputerowe wykorzystywane są w godzinach 8:00 – 20:00, siedem dni w tygodniu. Dodatkowo udostępniona jest dla studentów sala pracy własnej dostępna codziennie w godzinach 8:00 – 19:30.

  Wydział Zastosowań Informatyki
  i Matematyki

  ul. Nowoursynowska 159,
  02-776 Warszawa

  Kontakt

  Studia

  Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
  niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
  - Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
  kierunki studiów

  Kategoryzacja MNiSW

  Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
  Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
  2013: kategorię A
  2017: kategorię B
  ocena działaności naukowej

  Ocena PKA

  Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
  Akredytacyjnej dla kierunku:
  2013: Informatyka i Ekonometria
  2017: Informatyka
  ocena programowa

  Jakość kształcenia

  na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
  jakość kształcenia

  Wyposażenie dydaktyczne

  Uczymy korzystając z nowoczesnego
  wyposażenia dydaktycznego:
  wyposażenie

  Facebook

  Dziekanat WZIiM @WZIM
  Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
  Koło naukowe REDINUX @redinux
  Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
  Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
  Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

  Biuro Karier SGGW
  SGGW @karierasggw