Komisje Wydziałowe

piątek 23.03.2018

Komisje wydziałowe na kadencję 2016 – 2020

 

1. Komisja ds. nauki

Przewodniczący: dr hab. Leszek Chmielewski, prof. nadzw. SGGW
prof. dr hab. Jerzy Jezierski
prof. dr hab. Wojciech Zieliński
dr hab. Ryszard Kozera, prof. nadzw. SGGW
dr Tomasz Ząbkowski

2. Komisja ds. współpracy międzynarodowej

Przewodniczący: dr hab. Ryszard Kozera, prof. nadzw. SGGW
Sekretarz: dr hab. Monika Krawiec
prof. dr Alexander Prokopenya, prof. nadzw. SGGW
dr hab. Leszek Chmielewski, prof. nadzw. SGGW
dr hab. Imed El Fray
dr Mariola Chrzanowska
dr hab. Konrad Furmańczyk

3. Komisja ds. dydaktyki dla kierunku Informatyka

Przewodniczący: dr hab. Alexander Prokopenya, prof. nadzw. SGGW
Sekretarz: mgr Grzegorz Wieczorek
dr Paweł Jankowski
dr Waldemar Karwowski
dr hab. inż. Michał Kruk
dr Jarosław Kurek
dr Włodzimierz Wojas
dr Maciej Pankiewicz
dr Piotr Wrzeciono
+ student

4. Komisja ds. dydaktyki dla kierunku Informatyka i Ekonometria

Przewodnicząca: dr hab. Hanna Dudek, prof. nadzw. SGGW
Sekretarz: mgr Michał Gostkowski
dr hab. Wiesław Szczesny, prof. nadzw. SGGW
dr hab. Joanna Landmesser
dr Krzysztof Gajowniczek
dr Wojciech Hyb
dr Bartosz Świderski
dr Piotr Wrzeciono
+ student

5. Komisja stypendialna

Przewodniczący: dr hab. inż. Michał Kruk
Pełnomocnik Dziekana: dr inż. Artur Wiliński
mgr Dominika Rządkowska
Maria Kwiatkowska
Piotr Bujalski
Bartłomiej Sochaj

6. Komisja ds. hospitacji

Przewodniczący: dr hab. Maciej Janowicz
Sekretarz: dr Tomasz Ząbkowski
dr hab. Adam Ciarkowski
dr hab. Marian Rusek
dr hab. Joanna Landmesser
dr Wojciech Hyb
dr hab. Monika Krawiec
dr Piotr Stachura
dr Andrzej Zembrzuski

7. Komisja ds. struktury i finansów

Przewodnicząca: dr hab. Joanna Landmesser
Kierownicy katedr

8. Komisja ds. oceny i wspierania rozwoju naukowego

Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Jezierski
Sekretarz: dr Marcin Bator
prof. dr hab. Bolesław Borkowski
prof. dr hab. Wojciech Zieliński
dr hab. Leszek Chmielewski, prof. nadzw. SGGW
dr hab. Joanna Landmesser
dr hab. inż. Michał Kruk

9. Komisja ds. kontroli zarządczej

Przewodniczący: dr Piotr Łukasiewicz
Kierownicy Katedr

10. Komisja ds. jakości kształcenia

Przewodnicząca: dr Diana Dziewa-Dawidczyk
dr Alina Jóźwikowska
dr Paweł Jankowski
dr hab. inż. Michał Kruk
student

11. Komisja konkursowa 1

Przewodniczący: dr hab. Leszek Chmielewski, prof. nadzw. SGGW
dr hab. Ryszard Kozera, prof. nadzw. SGGW
dr hab. Arkadiusz Orłowski, prof. nadzw. SGGW
Sekretarz: wymiennie

12. Komisja konkursowa 2

Przewodniczący: dr hab. Leszek Chmielewski, prof. nadzw. SGGW
prof. dr hab. Bolesław Borkowski
prof. dr hab. Jerzy Jezierski
Sekretarz: wymiennie

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw