Zakład Matematyki

piątek 7.12.2018

Skład osobowy

  1. dr hab. Maciej Janowicz
  2. prof. dr hab. Jerzy Jezierski – Kierownik Zakładu
  3. dr Joanna Kaleta
  4. dr Helena Kazieko
  5. dr Lucyna Kazieko
  6. mgr Jan Krupa
  7. mgr Krystyna Małachowska
  8. dr Wiesław Olędzki
  9. dr Adam Przeździecki – Kierownik Katedry
  10. dr Włodzimierz Wojas

Dydaktyka
Pracownicy zakładu prowadzą zajęcia z Matematyki (na większości kierunków SGGW) ze Statystyki oraz Technologii Informatycznych. W Zakładzie powstało też wiele podręczników do nauczania matematyki w SGGW, w szczególności podręczniki autorstwa prof. S. Smolika, czy dr dr Heleny i Lucyny Kazieko.

Badania naukowe
Zainteresowania naukowe pracowników Zakładu:
• Zastosowania statystyki w rolnictwie, technice i ekonomii.
• Zastosowania równań różniczkowych w technice rolniczej.
• Wdrożenie metod planowania eksperymentów w badaniach inżynierii rolniczej.
• Topologia algebraiczna: teoria punktów stałych, teoria funktorów lokalizacji.
• Optymalizacja dyskretna: przepływy w sieciach, zastosowanie teorii grafów w zarządzaniu zasobami wodnymi.
• Matematyczna teoria sprężysto-plastycznosci
• Dydaktyka nauczania matematyki.
• Zastosowanie CAS w obliczeniach matematycznych i nauczaniu matematyki.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw