Zakład Matematyki

środa 4.01.2017

Skład osobowy

 1. dr Jarosław Bojarski
 2. dr Wojciech Hyb
 3. prof. dr hab. Jerzy Jezierski – Kierownik Zakładu
 4. dr Joanna Kaleta
 5. dr Helena Kazieko
 6. dr Lucyna Kazieko
 7. mgr Jan Krupa
 8. dr Maria Majkowska
 9. mgr Krystyna Małachowska
 10. dr Wiesław Olędzki
 11. dr Wojciech Pietrasiński
 12. dr Adam Przeździecki – Kierownik Katedry
 13. dr Włodzimierz Wojas

Dydaktyka
Pracownicy zakładu prowadzą zajęcia z Matematyki (na większości kierunków SGGW) ze Statystyki oraz Technologii Informatycznych. W Zakładzie powstało też wiele podręczników do nauczania matematyki w SGGW, w szczególności podręczniki autorstwa prof. S. Smolika, czy dr dr Heleny i Lucyny Kazieko.

Badania naukowe
Zainteresowania naukowe pracowników Zakładu:
• Zastosowania statystyki w rolnictwie, technice i ekonomii.
• Zastosowania równań różniczkowych w technice rolniczej.
• Wdrożenie metod planowania eksperymentów w badaniach inżynierii rolniczej.
• Topologia algebraiczna: teoria punktów stałych, teoria funktorów lokalizacji.
• Optymalizacja dyskretna: przepływy w sieciach, zastosowanie teorii grafów w zarządzaniu zasobami wodnymi.
• Matematyczna teoria sprężysto-plastycznosci
• Dydaktyka nauczania matematyki.
• Zastosowanie CAS w obliczeniach matematycznych i nauczaniu matematyki.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Lorem ipsum mail

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Pracownia komputerowa

Wydział udostępnia wszystkim studentom SGGW
pracownię komputerową.
zobacz szczegóły

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów
SGGW @karierasggw