Katedra Zastosowań Informatyki

środa 3.07.2019

Katedra Zastosowań Informatyki

Kierownik

dr inż. Jarosław Kurek

Sekretariat

mgr inż. Anna Dyniec
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
budynek 34, pokój 3/28
tel. +48 22 59 37 351

Strona Katedry: http://kzi.wzim.sggw.pl/

Pracownicy naukowi

 1. dr Paweł Hoser
 2. dr inż. Andrzej Jodłowski
 3. dr hab. Ryszard Kozera, prof. SGGW
 4. dr hab. inż. Michał Kruk
 5. dr inż. Bartłomiej Kubica
 6. dr inż. Jarosław Kurek
 7. dr Jakub Pach
 8. dr hab. Alexander Prokopenya, prof. SGGW
 9. dr inż. Dariusz Strzęciwilk
 10. dr inż. Michał Szymański
 11. dr Bartosz Świderski
 12. dr inż. Artur Wiliński
 13. dr hab. inż. Jacek Zawistowski

Kierunki Badań Naukowych

• zastosowania informatyki w naukach przyrodniczych: metody data mining i sztucznej inteligencji w zastosowaniu m.in. do przetwarzania danych mikromacierzy ekspresji genów, rozpoznawania obrazów, systemy ekspertowe w analizie i prognozowaniu procesów przyrodniczych, modelowanie i symulacja komputerowa procesów przyrodniczych, metody sztucznej inteligencji w rozpoznawaniu, klasyfikacji i przetwarzaniu danych biomedycznych, metody sztucznej inteligencji w zagadnieniach inżynierii środowiska, metody opracowania wyników i wizualizacja danych;

• zatosowania informatyki w biznesie: modelowanie, symulacja i optymalizacja procesów biznesowych, obiektowe modelowanie pojęciowe w analizie i projektowaniu systemów informacyjnych, modelowanie procesów pracy.

• zastosowania informatyki w zagadnieniach obliczeniowych: metody optymalizacji, metody heurystyczne, inteligentne systemy obliczeniowe, modelowanie matematyczne, metody symulacyjne, wizualizacja wyników obliczeniowych;

• zastosowania informatyki w naukach systemowych: modelowanie i ocena wydajności systemów, systemy inteligentne, systemy uczące się, sieci komputerowe i ich bezpieczeństwo, systemy rozproszone i ich użytkowanie, systemy wbudowane i ich weryfikacja.

Obszary badawcze

1. sieci komputerowe (technologie CISCO)
2. bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych
3. komunikacja bezprzewodowa i systemy mobilne
4. diagnostyka systemów analogowych
5. metody sztucznej inteligencji w zastosowaniach przyrodniczych (geotechnika, medycyna weterynaryjna)
6. analiza i projektowanie komputerowych systemów pomiarowych
7. informatyka teoretyczna
8. propagacja i ewolucja sygnałów elektromagnetycznych
9. analiza obrazów w biomedycynie
10. eksploracja danych w bioinformatyce
11. modelowanie procesów pracy
12. metody oceny teleedukacji
13. analiza procesów biznesowych
14. wizja komputerowa, modelowanie krzywych i powierzchni
15. matematyka stosowana w informatyce, fizyce, naukach inżynieryjnych i rolniczych

Dydaktyka

Pracownicy Katedry prowadzą na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, dla kierunków Informatyka i Informatyka i Ekonometria. Na kierunku Informatyka prowadzone są specjalności Inżynieria Systemów Komputerowych oraz Techniki Multimedialne. Katedra prowadzi również zajęcia na kilku innych wydziałach.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw