Katedra Informatyki

poniedziałek 19.03.2018

Kierownik

dr hab. Marian Rusek

Sekretariat

mgr inż. Anna Dyniec
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
Budynek 34 p. 3/28A
Tel.: +48 (22) 59 37 351
Fax.: +48 (22) 59 37 211
e-mail: ki@sggw.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Zakład Analizy Danych i Uczenia Maszynowego

 1. dr Krzysztof Gajowniczek
 2. dr Urszula Grzybowska
 3. dr inż. Marek Karwański
 4. dr inż. Rafik Nafkha
 5. dr hab. inż. Wiesław Szczesny, prof. SGGW
 6. dr inż. Tomasz Ząbkowski – Kierownik Zakładu

Zakład Informatyki Ekonomicznej i Gospodarki Cyfrowej

 1. dr Ewa Jałowiecka
 2. dr hab. Sebastian Jarzębowski
 3. dr Krzysztof Karpio
 4. dr Piotr Łukasiewicz
 5. dr inż. Tomasz Woźniakowski – Kierownik Zakładu

Zakład Fizyki Komputerowej i Układów Złożonych

 1. dr inż. Beata Jackowska-Zduniak
 2. dr hab. inż. Marian Rusek – Kierownik Katedry
 3. dr inż. Robert Stępień
 4. dr Tomasz Świsłocki
 5. dr Andrzej Zembrzuski – Kierownik Zakładu

Zakład Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Systemów

 1. dr hab. inż. Imed El Fray
 2. dr inż. Waldemar Karwowski – Kierownik Zakładu
 3. dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski, prof. SGGW – Dziekan Wydziału
 4. mgr inż. Grzegorz Wieczorek
 5. dr Marcin Ziółkowski

Zakład Przetwarzania Obrazów i Rozpoznawania Obiektów

 1. dr inż. Marcin Bator – Kierownik Zakładu
 2. dr hab. inż. Leszek Chmielewski, prof. SGGW – Prodziekan ds. Nauki
 3. dr inż. Maciej Pankiewicz
 4. dr inż. Piotr Wrzeciono

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw