Katedra Informatyki

wtorek 19.03.2019

Kierownik

dr hab. Marian Rusek

Sekretariat

mgr inż. Anna Dyniec
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
Budynek 34 p. 3/28A
Tel.: +48 (22) 59 37 351
Fax.: +48 (22) 59 37 211
e-mail: ki@sggw.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Zakład Analizy Danych i Uczenia Maszynowego

 1. dr Krzysztof Gajowniczek
 2. dr Urszula Grzybowska
 3. dr inż. Rafik Nafkha
 4. dr hab. inż. Wiesław Szczesny, prof. SGGW
 5. dr inż. Tomasz Ząbkowski – Kierownik Zakładu

Zakład Informatyki Ekonomicznej i Gospodarki Cyfrowej

 1. dr Krzysztof Karpio
 2. dr inż. Marek Karwański
 3. dr Piotr Łukasiewicz
 4. dr inż. Tomasz Woźniakowski – Kierownik Zakładu

Zakład Fizyki Komputerowej i Układów Złożonych

 1. dr inż. Beata Jackowska-Zduniak
 2. dr hab. inż. Marian Rusek – Kierownik Katedry
 3. dr inż. Robert Stępień
 4. dr Tomasz Świsłocki
 5. dr Andrzej Zembrzuski – Kierownik Zakładu

Zakład Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Systemów

 1. dr hab. inż. Imed El Fray
 2. dr inż. Waldemar Karwowski – Kierownik Zakładu
 3. dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski, prof. SGGW – Dziekan Wydziału
 4. mgr inż. Grzegorz Wieczorek
 5. dr Marcin Ziółkowski

Zakład Przetwarzania Obrazów i Rozpoznawania Obiektów

 1. dr inż. Marcin Bator – Kierownik Zakładu
 2. dr hab. inż. Leszek Chmielewski, prof. SGGW – Prodziekan ds. Nauki
 3. dr inż. Maciej Pankiewicz
 4. dr inż. Piotr Wrzeciono

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw