Informatyka i Ekonometria, studia niestacjonarne

czwartek 24.09.2020

I rok, studia I stopnia

Opiekun:

mgr Jan Krupa
Katedra Zastosowań Matematyki
e-mail: jan_krupa(at)sggw.edu.pl
pok. 3/90, bud. 34

II rok, studia I stopnia

Opiekun:

dr hab. inż. Michał Szymański
Katedra Systemów Informatycznych
e-mail: michal_szymanski(at)sggw.edu.pl
pok. 3/99, bud. 34

III rok, studia I stopnia

Opiekun:

dr Jolanta Kotlarska
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. (22) 59 37 225
e-mail: jolanta_kotlarska(at)sggw.edu.pl
pok. 3/44A, bud. 34

I rok, studia II stopni

Opiekun:

dr inż. Robert Stępień
Katedra Systemów Informatycznych
tel. (22) 59 37 296
e-mail: robert_stepien(at)sggw.edu.pl
pok. 3/78B, bud. 34

II rok, studia II stopnia

Opiekun:

dr Marcin Dudziński
Katedra Zastosowań Matematyki
e-mail: marcin_dudzinski(at)sggw.edu.pl
pok. 2133, bud. 23

II rok 2019/20, studia II stopnia

Opiekun:

mgr Jan Krupa
Katedra Zastosowań Matematyki
e-mail: jan_krupa(at)sggw.edu.pl
pok. 3/90, bud. 34

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw