Informatyka i Ekonometria, st. niestacjonarne

sobota 8.10.2016

I rok, studia I stopnia

Opiekun:

dr Marcin Dudziński
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. 504 72 22 86
e-mail: marcin_dudzinski(at)sggw.pl
pok. 2133, bud. 23
godziny dyżurów

Opiekunowie przedmiotów matematycznych:

dr Adam Przeździecki
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. 22 59 37 343
e-mail: adam_przezdziecki(at)sggw.pl
pok. 3/86, bud. 34
godziny dyżurów

dr Wacława Tempczyk
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. 22 59 37 242
e-mail: waclawa_tempczyk(at)sggw.pl
pok. 3/43A, bud. 34
godziny dyżurów

II rok, studia I stopnia

Opiekun:

dr Włodzimierz Wojas
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. 22 59 37 336
e-mail: wlodzimierz_wojas(at)sggw.pl
pok. 3/90, bud. 34
godziny dyżurów

III rok, studia I stopnia

Opiekun:

dr Monika Krawiec
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. 22 59 37 226
e-mail: monika_krawiec(at)sggw.pl
pok. 3/44A, bud. 34
godziny dyżurów

I rok, studia II stopnia

Opiekun:

dr Jan Krupa
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. 22 59 37 336
e-mail: jan_krupa(at)sggw.pl
pok. 3/90, bud. 34
godziny dyżurów

II rok, studia II stopnia

Opiekun:

dr Agata Binderman
tel. 22 59 37 224
e-mail: agata_binderman(at)sggw.pl
pok. 3/4AA, bud. 34
godziny dyżurów

Opiekun:

dr Krzysztof Ukalski
Katedra Ekonometrii i Statystyki
tel. 22 59 37 263
e-mail: krzysztof_ukalski(at)sggw.pl
pok. 2/120, bud. 37
godziny dyżurów

II rok 2015/16, studia II stopnia

Opiekun:

dr Marcin Dudziński
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. 504 72 22 86
e-mail: marcin_dudzinski(at)sggw.pl
pok. 2133, bud. 23
godziny dyżurów

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Lorem ipsum mail

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Pracownia komputerowa

Wydział udostępnia wszystkim studentom SGGW
pracownię komputerową.
zobacz szczegóły

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów
SGGW @karierasggw