Informatyka i Ekonometria, studia niestacjonarne

środa 9.10.2019

I rok, studia I stopnia

Opiekun:

dr Monika Krawiec
tel. 22 59 37 226
e-mail: monika_krawiec(at)sggw.pl
pok. 3/44A, bud. 34

Opiekun przedmiotów matematycznych:

dr Adam Przeździecki
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. 22 59 37 343
e-mail: adam_przezdziecki(at)sggw.pl
pok. 3/86, bud. 34

II rok, studia I stopnia

Opiekun:

dr Jolanta Kotlarska
tel. (22) 59 37 225
e-mail: jolanta_kotlarska(at)sggw.pl
pok. 3/44A, bud. 34

III rok, studia I stopni

Opiekun:

dr Jakub Pach
Katedra Sztucznej Inteligencji
tel. (22) 59 37 304
e-mail: jakub_pach(at)sggw.pl
pok. 3/44B, bud. 34

I rok, studia II stopnia

Opiekun:

dr Marcin Dudziński
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. 504 72 22 86
e-mail: marcin_dudzinski(at)sggw.pl
pok. 2133, bud. 23

II rok, studia II stopnia

Opiekun:

mgr Jan Krupa
Katedra Zastosowań Matematyki
tel. 22 59 37 336
e-mail: jan_krupa(at)sggw.pl
pok. 3/90, bud. 34

II rok 2018/19, studia II stopnia

Opiekun:

dr Monika Krawiec
tel. 22 59 37 226
e-mail: monika_krawiec(at)sggw.pl
pok. 3/44A, bud. 34

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw