Dodatkowy nabór na studia niestacjonarne

wtorek 7.06.2016

Drodzy Kandydaci,

Mam przyjemność poinformować, że w roku akademickim 2016/17 podobnie jak w roku 2015/16 przeprowadzamy dodatkowy nabór na semestr letni na kierunku Informatyka, studia magisterskie NIESTACJONARNE.

Dzięki temu mogą Państwo rozpocząć magisterskie studia niestacjonarne na kierunku Informatyka od października 2016 roku lub od lutego 2017 roku.

Program studiów na kierunku Informatyka, niestacjonarne studia magisterskie, rozpoczynające się w semestrze letnim: http://www.wzim.sggw.pl/studia/programy-studiow/.

Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na nasze studia,
dr hab. Joanna Landmesser
Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Rozwoju
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, SGGW w Warszawie

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw