Seminarium KI

czwartek 20.04.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Modelowanie gospodarek globalnych i lokalnych przy użyciu sprzężonych i zmodyfikowanych modeli Kaldora-Kaleckiego”, które wygłosi dr inż. Beata Jackowska-Zduniak. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 24 kwietnia o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminaria KEiS

środa 5.04.2017

Plan seminariów Katedry Ekonometrii i Statystyki w semestrze letnim: Seminaria_2016_17.pdf.

Seminarium KI

wtorek 21.03.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Harmonogramowanie aktywności w mikro-sieciach elektroenergetycznych”, które wygłosi dr Krzysztof Gajowniczek. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 27 marca 2017 o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KI

środa 15.03.2017

Katedra Informatyki zaprasza na seminarium „Statystyka domen w kondensatach spinorowych i ich potencjalne zastosowanie do pamięci kwantowych”, które wygłosi dr Tomasz Świsłocki. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 20 marca 2017 o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KI

wtorek 28.02.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Zdecentralizowany system do zarządzania aplikacjami chmurowymi w postaci mikrousług działających wewnątrz kontenerów wirtualizacyjnych”, które wygłosi mgr inż. Grzegorz Dwornicki. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 6 marca 2017 o godzinie 12:15 w sali 3/40. Streszczenie referatu w załączniku:
streszczenie.pdf.

Seminarium wydziałowe

poniedziałek 16.01.2017

W poniedziałek 23.01.2017 o godzinie 12.15 w sali 3/40 w budynku 34 odbędzie się semianarium Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki oraz pierwsze z cyklu „Spotkań im. Jerzego Spławy-Neymana” na którym referat wygłosi dr hab. Michał Krawczyk z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, pt. „Pirat też człowiek. Teoretyczna i eksperymentalna analiza decyzji o naruszeniu praw autorskich”.

Streszczenie

W tym wystąpieniu podsumuję wybrane badania projektu iPiracy (http://grape.org.pl/ipiracy/publikacje-ipiracy/) dotyczące ekonomicznych i etycznych aspektów piractwa komputerowego. Przedmiotem naszych dociekań było w szczególności to, czy (niektórzy) użytkownicy Internetu odczuwają dyskomfort pobierając nieautoryzowane treści audiowizualne, czy są w związku z tym skłonni płacić za wersję legalną nawet (…)

Seminarium KZM

czwartek 12.01.2017

Katedra Zastosowań Matematyki zaprasza na referat w ramach Seminarium KZM:

Termin i miejsce referatu: 16.01.2017 r. (pon.), GODZINA 12:20, SALA 3/6, budynek 34,

Prelegenci: dr Włodzimierz Wojas, mgr Jan Krupa (KZM SGGW),

Tytuł referatu: „Wizualizacja kroków algorytmu simpleks w programie Mathematica„,

Streszczenie referatu: Jednym z ważnych aspektów w nauczaniu algorytmu simpleks jest prezentacja geometrycznej interpretacji kroków algorytmu. W referacie autorzy zaprezentują pewne nowe podejście do wizualizacji kroków algorytmu simpleks, polegające na zastosowaniu tzw. rozszerzonej tablicy simpleksowej. Wizualizacje dla przykładów 2D i 3D zostały przygotowane w programie Mathematica.

Seminarium KI

poniedziałek 9.01.2017

Katedra Informatyki zaprasza na seminarium pt. „Modele i kierunki rozwoju żywnościowych łańcuchów dostaw”, które wygłosi dr hab. Sebastian Jarzębowski z WNE. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 16 stycznia o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KI

czwartek 5.01.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Segmentacja obrazów mikroskopowych obrazów tkanek piersi barwionych HE”, które wygłosi mgr inż. Grzegorz Wieczorek. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 9 stycznia 2017 o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KI

piątek 23.12.2016

Zapraszamy wszystkich na seminarium Katedry Informatyki, które odbędzie się w poniedziałek 2 stycznia o godz. 12:15 w sali 3/40. Na seminarium prof. Artur Dubrawski wygłosi referat „Machine Learning for Societal Impact”.

Abstract
We introduce Machine Learning as a powerful analytic methodology that enables building real-world systems that improve from experience. We showcase its attainable utility using examples of societal importance such as combating human trafficking or diagnostics and forecasting in critical care medicine. We hope to inspire further applications of Machine Learning to solve problems that adversely affect modern societies.

Seminarium odbędzie się w języku polskim.

Seminarium KI

czwartek 8.12.2016

Katedra Informatyki zaprasza na seminarium w poniedziałek 12 grudnia o godz. 13:15 w sali 3/40. Referat „Analiza porównawcza wybranych wyborczych reguł głosowania i prognozowanie wyników” wygłosi dr Stanisław Jabłonowski.

Seminarium KI

piątek 25.11.2016

Zapraszamy wszystkich na seminarium Katedry Informatyki, które odbędzie się w poniedziałek 28 listopada o godz. 12:15 w sali 3/40. Na seminarium dr inż. Maciej Pankiewicz wygłosi referat „Raporty Moodle a ewaluacja efektywności grywalizacji kursu e-learningowego”.

Seminarium KI

piątek 18.11.2016

Katedra Informatyki zaprasza wszystkich na seminarium w poniedziałek 21 listopada o godz. 12:15 w sali 3/40. Referat „Mechaniczny model liścia z równoległym żyłkowaniem” wygłosi dr hab. Maciej Janowicz.

Seminarium KZM

czwartek 17.11.2016

Zapraszamy na seminarium Katedry Zastosowań Matematyki, które odbędzie się w poniedziałek 21 listopada o godz. 13:15 w sali 3/40 budynku nr 34. Na seminarium dr Konrad Furmańczyk wygłosi referat „Zagadnienia testowania wielu hipotez statystycznych oraz wybrane zastosowania probabilistyczne”.
Streszczenie
W referacie omówione zostaną: asymptotyka FDR, oszacowania FDP dla procedur step-down, selekcja zmiennych w modelach parametrycznych przy wykorzystaniu procedur step-down, testowania wielu hipotez statystycznych, rozkłady sumy dla kopuł Archimedesa oraz zastosowanie parametrycznej wersji algorytmu V-Box w detekcji obserwacji odstających. Przedstawione w trakcie referatu wyniki – uzyskane samodzielnie oraz we współpracy – stanowią główny dorobek naukowy prelegenta w okresie po otrzymaniu przez niego stopnia doktora.

Seminarium KI

wtorek 8.11.2016

Zapraszamy na seminarium Katedry Informatyki, które odbędzie się w poniedziałek 14 listopada o godz. 12:15 w sali 3/40. Na seminarium dr hab. Maciej Janowicz wygłosi referat „Mechaniczny model liścia z równoległym żyłkowaniem”.

Streszczenie
Przedstawiony zostanie model liścia z paralelną nerwacją (np. storczyków z rodzaju Epipactis lub konwalii majowej) oparty na teorii
sprężystości. Nerwy liścia oraz tkanki między nimi modelowane są przez układ prawie równoległych sprężystych prętów. Ich równania równowagi są silnie nieliniowe a rozwiązanie odpowiedniego zagadnienia brzegowego dostępne tylko metodami numerycznymi. Zastosowano metodę różnic skończonych.

Seminarium KI

środa 2.11.2016

Zapraszamy wszystkich na seminarium Katedry Informatyki w poniedziałek 7 listopada o godz. 12:15 w sali 3/40. Na seminarium mgr Grzegorz Ostrek wygłosi referat „Falkowe metody estymacji zmian ukrytych w diagnostyce obrazowej wczesnego udaru mózgu”, w którym przedstawione zostaną wyniki rozprawy doktorskiej.

Skrót prezentacji
Diagnostyka obrazowa odgrywa ważną rolę w rozpoznaniu ostrego udaru mózgu. Ma ona jednak istotne ograniczenia. W większości przypadków udar niedokrwienny powodowany jest zaburzeniami krążenia, które skutkują deficytem ukrwienia prowadzącym do śmierci komórek mózgu. Czułość rozpoznania objawów choroby w ciągu pierwszych 6 godzin od wystąpienia objawów, na podstawie stosowanego z wyboru obrazowania tomografii komputerowej, jest niska. (…)

Seminarium KZI

poniedziałek 24.10.2016

W ramach współpracy międzynarodowej Katedra Zastosowań Informatyki organizuje seminarium w najbliższą środę tj. 26.10.2016 o godz. 10 w sali 3/11, które będzie wygłoszone przez jednego z zaproszonych gości z Berlina:

Dr Anko Börner (German Aerospace Center, Institute of Robotics and Mechatronics, Berlin),

Tytuł odczytu: „Vision aided inertial navigation”.

Mamy przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na to seminarium.

Seminarium KI

poniedziałek 17.10.2016

Katedra Informatyki zaprasza na seminarium, które odbędzie się w poniedziałek 24 października o godz. 12:15 w sali 3/40. Referat „Wizualizacja dźwięku i jego cech” wygłosi dr Piotr Wrzeciono.

Seminarium KI

wtorek 11.10.2016

Zapraszamy wszystkich na seminarium Katedry Informatyki, które odbędzie się w poniedziałek 17 października o godz. 12:15 w sali 3/40. Na seminarium prof. Arkadiusz Orłowski wygłosi referat „Obliczenia odwracalne – od uniwersalnych bramek logicznych do zastosowań w kryptografii”.

Seminarium KI

środa 5.10.2016

Zapraszamy na seminarium Katedry Informatyki, które odbędzie się w poniedziałek 10 października o godz. 12:15 w sali 3/40. Referat „Platforma e-usług dla rolników” wygłosi dr Tomasz Woźniakowski.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Lorem ipsum mail

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw