Seminaria

XIII Konferencja Naukowa Systemy Informacyjne w Zarządzaniu 2018

poniedziałek 12.11.2018

W czwartek 15 listopada odbędzie się Seminarium Naukowe w ramach 13. edycji Konferencji Systemy Informacyjne w Zarządzaniu (ISIM). Prelekcje odbędą się sali 3/40 w godz. 11.00-13.30 – gorąco zachęcamy do uczestnictwa!

Plan seminarium

Seminarium KI

piątek 2.11.2018

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. "Destylacja w nauce, czyli jak (nie) dostać grant(u) NCN", które wygłosi dr Tomasz Świsłocki. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 5 listopada 2018 o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KEiS

piątek 2.11.2018

We wtorek 6 listopada o godzinie 10:15 w sali 3/40 dr Tomasz Śmiałowski wygłosi referat Zróżnicowanie poziomu wykluczenia cyfrowego w grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych.

Seminarium KZI

piątek 26.10.2018

Katedra Zastosowań Informatyki zaprasza na seminarium w poniedziałek 29 października w sali 3/84 o godz. 12:15. Prelegentką będzie mgr inż. Katarzyna Zagrodzka. Tematem wystąpienia będzie „Modelowanie ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw na za pomocą SVM”.

Streszczenie (…)

Seminarium KI

czwartek 18.10.2018

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. "Zastosowanie wymiaru fraktalnego Higuchi'ego w analizie tekstur", które wygłosi dr Robert Stępień. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 22 października o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KZM

czwartek 18.10.2018

Katedra Zastosowań Matematyki zaprasza na referat dr. Wiesława Olędzkiego (kontynuacja z poprzedniego semestru) pt. "Klasyfikacja zamkniętych gładkich 4-rozmaitości z grupą podstawową Z2 lub Z2+Z2". Termin 22.10 (poniedziałek) godz. 12.00 sala 3/8 bud. 34.

Seminarium KI

piątek 12.10.2018

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Zastosowanie klasycznych modeli kolejkowych i ich uogólnień do analizy systemów informatycznych o stochastycznym charakterze działania: cz. 2 — modele systemów obsługi zgłoszeń niejednorodnych”, które wygłosi dr Marcin Ziółkowski. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 15 października 2018 o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Streszczenie (…)

Seminarium KEiS

poniedziałek 8.10.2018

We wtorek 9 października o godzinie 10:15 w sali 3/40 prof. dr hab. Wojciech Zieliński wygłosi referat "Przedział ufności dla różnicy dwóch prawdopodobieństw sukcesu".

Seminarium KI

czwartek 4.10.2018

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. "Koncepcja short supply chain management w gospodarce żywnościowej", które wygłosi dr hab. Sebastian Jarzębowski. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 8 października o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium wydziałowe

poniedziałek 11.06.2018

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. ”Kryształy Pauliego”, które wygłosi prof. dr hab. Jan Mostowski z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 18 czerwca 2018 o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Kryształy Pauliego są strukturami geometrycznymi, które tworzą nieoddziałujące cząstki kwantowe podlegające statystyce Fermiego-Diraca. Prelegent niedawno opublikował na ten temat artykuł w czasopiśmie Nature https://www.nature.com/articles/s41598-017-14952-2.

Seminarium KZM

czwartek 7.06.2018

Katedra Zastosowań Matematyki zaprasza na seminarium 11.06 o godz.13.00, sala 3/11 bud.34. Prelegent dr Wiesław Olędzki. Tytuł referatu: "Klasyfikacja gładkich zamkniętych 4-rozmaitości z grupą podstawową Zmod2 lub Zmod2+Zmod2 z dokładnością do stabilnego diffeomorfizmu''.

Seminarium KZM

środa 30.05.2018

Zapraszamy na seminarium Katedry Zastosowań Matematyki 4 czerwca o godz. 13.00 w sali 3/11, bud.34. Prelegent: dr Piotr Stachura Tytuł: "O geometrii nieprzemiennej i grupach kwantowych" Opis prelegenta: Postaram się przybliżyć podstawowe idee i motywacje leżące u podstaw tzw. "geometrii nieprzemiennej" a w szczególności teorii grup kwantowych.

Seminarium KI

czwartek 17.05.2018

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. "ELECTRICITY PEAK DEMAND CLASSIFICATION WITH MACHINELEARNING TECHNIQUES'', które wygłosi dr inż. Tomasz Ząbkowski. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 21 maja o godzinie 12:15 w sali 3/40. Streszczenie referatu znajdą Państwo poniżej. In this talk, selected data mining techniques were used to detect the peak load in the Polish electricity system. Deliberately, ...

Seminarium KEiS

poniedziałek 14.05.2018

We wtorek 15 maja o godzinie 10:15 w sali 3/40 Pani dr hab. Hanna Dudek wygłosi referat: Oszacowania subiektywnych skal ekwiwalentności z wykorzystaniem podejścia MIQ.

Seminarium KI

czwartek 10.05.2018

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. ,,POMIAR OBJĘTOŚCI WYRZUTOWEJ POZAUSTROJOWEJ, PNEUMATYCZNEJ POMPY WSPOMAGANIA SERCA Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK PRZETWARZANIA I ANALIZY OBRAZU'', które wygłosi kpt. mgr inż. Wojciech Sulej z Wydziału Cybernetyki WAT. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 14 maja o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KZM

środa 9.05.2018

Katedra Zastosowań Matematyki zaprasza serdecznie na referat prof. dr. hab. Jerzego Jezierskiego pt. ,,Minimalizacja ilości punktów okresowych gładkich odwzorowań sfery dwuwymiarowej”. Abstrakt w pliku. Termin 14.05, godz.12.50 sala 3/11 bud.34.

Seminarium KEiS

poniedziałek 7.05.2018

We wtorek 8 maja o godzinie 10:15 w sali 3/40 Pan mgr Paweł Jamer wygłosi referat: Badanie symulacyjne zachowania modeli MS-GARCH w warunkach kryzysu.

Seminarium KI

piątek 4.05.2018

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. ,,Model Bosego-Hubbarda dla fotonów. Symetrie równania Schrödingera'', które wygłosi dr Andrzej Zembrzuski. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 7 maja o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KZM

środa 2.05.2018

Katedra Zastosowań Matematyki zaprasza na kontynuację referatu dr. Adama Przezdzieckiego pt. ,,Kombinatoryczne zastosowania wielomianów pokrewnych do wyznacznika''. Termin: 7.05, godz.13.00, sala 3/11, bud.34.

Seminarium KEiS

poniedziałek 23.04.2018

We wtorek 24 kwietnia o godzinie 10:15 w sali 3/40 Pan Prof. dr hab. Jacek Osiewalski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) wygłosi referat: Hybrydowe modele MSV-MGARCH.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw