Seminaria

Seminarium KI

czwartek 28.09.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Detektor zmian oparty na koncepcji współzawodnictwa z testem statystycznym”, które wygłosi dr hab. inż. Leszek Chmielewski, prof. SGGW. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 2 października 2017 r. o godzinie 12:15 w sali 3/40. Na seminarium zostanie przedstawiony detektor skoków wartości lub inaczej mówiąc zmian wartości funkcji i jej pochodnej wykorzystujący koncepcję współzawodniczących aproksymatorów. Stosowany w znanych z literatury wersji detektora warunek na istnienie skoku został rozszerzony przez dodanie warunku statystycznego. Warunek ten zmniejsza liczbę fałszywie pozytywnych detekcji.

Seminarium KI

środa 14.06.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Od migracji procesu do kontenera wirtualizacyjnego – przegląd literatury”, które wygłosi mgr inż. Grzegorz Dwornicki. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 19 czerwca o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminaria KZM

piątek 9.06.2017

Ostatnie spotkanie seminaryjne Katedry Zastosowań Matematyki przed wakacjami.
W planie mamy dwa referaty.

Pierwszy referat 12.06.2017, godz. 11.15, sala 3/8 bud.34

dr Anna Kedziak, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Szkoła Nauk Ścisłych, UKSW

Temat: „Wielokryterialne podejmowanie decyzji w warunkach niepewności na przykładzie metody TOPSIS

Streszczenie

Drugi referat: 12.06.2017, godz. 13.15, sala 3/14 bud.34

dr Rafik Nafkha, KI WZIM

Temat: „Modelowanie rozmyte do estymacji obciążeń szczytowych w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych

Streszczenie

Seminarium KZM

środa 31.05.2017

W poniedziałek 5 czerwca o godz. 13.00 w sali 3/14 w budynku 34 odbędzie się dalszy ciąg wykładu dr. hab. Macieja Janowicza pt. „Lie and non-Lie, exact and approximate, symmetries of Schroedinger equations in the second-quantization representation”.

Seminarium wydziałowe

czwartek 25.05.2017

29.05.2017, godzina 13.15, sala 3/40 bud.34 odbędzie się Seminarium Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki z cyklu „Spotkań im. Jerzego Spławy-Neymana”, na którym referat wygłosi prof. dr hab. Oleg Tikhonenko, pt.

Modele analityczne systemów kolejkowych z pamięcią”.

Streszczenie

Seminarium KI

wtorek 23.05.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Reguły asocjacyjne na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych”, które wygłoszą dr Krzysztof Karpio i dr Piotr Łukasiewicz. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 29 maja 2017 o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KEiS

poniedziałek 22.05.2017

We wtorek 23.05 o godzinie 10:15 w sali 3/40 dr Andrzej Karpio wygłosi referat zatytułowany „Równania matematyki finansowej”.

Seminarium KZM

czwartek 18.05.2017

Drugie seminarium Katedry Zastosowań Matematyki w poniedziałek 22 maja odbędzie się o godzinie 14.00 w Auli 4.
Prelegent: dr Marcin Ziółkowski
Instytut Matematyki i Informatyki
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Temat referatu: Modele obsługi zgłoszeń niejednorodnych

Streszczenie

Seminarium KZM

środa 17.05.2017

W poniedziałek 22 maja o godzinie 11.00 w sali 3/8 w budynku 34 odbędzie się seminarium Katedry Zastosowań Matematyki, na którym dr hab. Maciej Janowicz wygłosi wykład pt. „Lie and non-Lie, exact and approximate, symmetries of Schroedinger equations in the second-quantization representation”.

Abstract

Seminarium WZIM SGGW

piątek 12.05.2017

15.05.2017, godzina 13.15, sala 3/40 bud.34 odbędzie się seminarium Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki z cyklu „Spotkań im. Jerzego Spławy-Neymana”, na którym referat wygłosi prof. UKSW, dr hab. Mirosław Kurkowski.

Tytuł: Weryfikacja własności protokołów zabezpieczających w sieciach komputerowych.

Abstrakt

Serdecznie zapraszamy
dr Konrad Furmańczyk i dr Olga Zajkowska

Seminaria KEiS

poniedziałek 8.05.2017

We wtorek 9 maja 2017 o godzinie 10:15 w sali 3/40 Pan dr Krzysztof Gajowniczek w ramach seminariów Katedry Ekonometrii i Statystyki wygłosi referat „Data Science – co to właściwie takiego?”. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Aktualny program naszych seminariów w załączeniu.

Seminarium wydziałowe

piątek 5.05.2017

8.05.2017, godzina 13.15, sala 3/40 bud.34 odbędzie się Seminarium Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki z cyklu „Spotkań im. Jerzego Spławy-Neymana”, na którym referat wygłosi dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski, prof. SGGW, pt. „O rozkładzie liczb pierwszych na spirali Ulama”.

Streszczenie

Serdecznie zapraszamy
dr Konrad Furmańczyk i dr Olga Zajkowska

Seminarium KI

piątek 28.04.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Regresja rozmyta w estymacji mocy szczytowej stacji transformatorowej”, które wygłosi dr Rafik Nafkha. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 8 maja 2017 o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminaria KZI

środa 26.04.2017

Plan seminariów Katedry Zastosowań Informatyki w semestrze letnim: http://kzi.wzim.sggw.pl/seminaria/.

Seminarium KZI

niedziela 23.04.2017

Katedra Zastosowań Informatyki zaprasza na seminarium w poniedziałek 24 kwietnia o godzinie 13:30 w sali 3/85. Referat „Problem optymalizacji uzbrojenia wiertarki wielowrzecionowej” wygłosi dr Paweł Hoser.

Streszczenie

Seminarium KI

czwartek 20.04.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Modelowanie gospodarek globalnych i lokalnych przy użyciu sprzężonych i zmodyfikowanych modeli Kaldora-Kaleckiego”, które wygłosi dr inż. Beata Jackowska-Zduniak. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 24 kwietnia o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminaria KEiS

środa 5.04.2017

Plan seminariów Katedry Ekonometrii i Statystyki w semestrze letnim: Seminaria_2016_17.pdf.

Seminarium KI

wtorek 21.03.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Harmonogramowanie aktywności w mikro-sieciach elektroenergetycznych”, które wygłosi dr Krzysztof Gajowniczek. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 27 marca 2017 o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KI

środa 15.03.2017

Katedra Informatyki zaprasza na seminarium „Statystyka domen w kondensatach spinorowych i ich potencjalne zastosowanie do pamięci kwantowych”, które wygłosi dr Tomasz Świsłocki. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 20 marca 2017 o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KI

wtorek 28.02.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Zdecentralizowany system do zarządzania aplikacjami chmurowymi w postaci mikrousług działających wewnątrz kontenerów wirtualizacyjnych”, które wygłosi mgr inż. Grzegorz Dwornicki. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 6 marca 2017 o godzinie 12:15 w sali 3/40. Streszczenie referatu w załączniku:
streszczenie.pdf.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw