Seminaria

Seminarium KZI

czwartek 8.03.2018

Katedra Zastosowań Informatyki zaprasza na seminarium, na którym wystąpi dr hab. inż. Michał Kruk. Temat wystąpienia to "Systemy diagnostyczne wad lakierowania występujących na meblach". Seminarium odbędzie się w poniedziałek 12 marca o godzinie 12:30 w sali 3/84.

Seminarium KI

środa 7.03.2018

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Tworzenie sieci powiązań pomiędzy tekstami z wykorzystaniem hiperwęzłów”, które wygłosi dr inż. Piotr Wrzeciono. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 12 marca 2018 o godzinie 12:15 w sali 3/40. Streszczenie referatu znajdą Państwo poniżej.

(…)

Seminarium KZM

poniedziałek 5.03.2018

Katedra Zastosowań Matematyki zaprasza na seminarium 12.03 o godz.13.00, sala 3/11 bud. 34.

Prelegent: dr Alina Jóźwikowska.

Tytuł referatu: „Numeryczna realizacja układu równań transportu w jednowymiarowej strukturze półprzewodnikowej”.

Seminarium KEiS

czwartek 1.03.2018

We wtorek 6 marca o godzinie 10:15 w sali 3/40 Pan Dr Paweł Jankowski wygłosi referat: Modelowanie dojrzewania zarodników parcha jabłoni.

Seminarium KI

czwartek 1.03.2018

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. "Zwiększanie zaangażowania użytkowników kursów e-learning z wykorzystaniem elementów grywalizacji", które wygłosi dr Maciej Pankiewicz. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 5 marca 2018 o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KZM

piątek 16.02.2018

Katedra KZM zaprasza na seminarium 26.02 o godz.12.00 sala 3/40 byd.34.

Prelegent: dr Marek Siłuszyk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Tytul referatu: Matematyczny model opisujący rozprzestrzenianie się cząstek galaktycznego promieniowania kosmicznego

Streszczenie
(…)

Seminarium KZI

czwartek 8.02.2018

Seminarium dnia 12.02.2018 s. 3/85 godz. 13:15.

dr Zbigniew Gomółka
Katedra Inżynierii Komputerowej,
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,
Uniwersytet Rzeszowski

„Wykorzystanie pochodnej ułamkowego rzędu w sieciach neuronowych”

Streszczenie
(…)

Seminarium KZM

czwartek 18.01.2018

Zapraszamy na seminarium Katedry Zastosowań Matematyki
poniedziałek 22 stycznia 11:15 w sali 3/19

Prelegentem będzie Amitesh Datta, doktorant z Uniwersytetu Princeton

Tytuł referatu: Polynomials, Fixed Points, and Stability.

Abstrakt:
(…)

Seminarium wydziałowe

wtorek 16.01.2018

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Currie zgodził się na wygłoszenie u nas na Wydziale wykładu na następujący temat: „Badania wielkoskalowe w rozwoju medycyny molekularnej”. Serdecznie zapraszamy wszystkim do aktywnego uczestnictwa w seminarium wydziałowym, które odbędzie się w poniedziałek 22 stycznia o godz. 12:30 w sali 3/40,

https://www.coi.pl/struktura-organizacyjna/dyrektor/zastepca-dyrektora-ds-naukowych/zaklad-genetyki/

Seminarium KZI

sobota 13.01.2018

W poniedziałek 15 stycznia o godzinie 13:15 w sali 3/85 odbędzie się seminarium Katedry Zastosowań Informatyki, na którym prof. Amitesh Datta wygłosi referat „Polynomials, Fixed Points, and Stability”.

Abstract
(…)

Seminarium KEiS

czwartek 11.01.2018

We wtorek 16 stycznia o godzinie 10:15 w sali 3/40 Pani Prof. dr hab. Grażyna Dehnel (UE Poznań) wygłosi referat: Uogólniona estymacja regresyjna w badaniu małych przedsiębiorstw.

Seminarium wydziałowe

czwartek 11.01.2018

W poniedziałek 15 stycznia o godzinie 12:15 w sali 3/40 odbędzie się seminarium, podczas którego prof. Amitava Datta wygłosi referat „Construction of polynomial-size optical priority queues using linear switches and fiber delay lines”.

Streszczenie
(…)

Seminarium KI

czwartek 4.01.2018

Serdecznie zapraszamy na seminarium Katedry Informatyki pt. "Zjawisko histerezy w kondensacie Bosego-Einsteina", które wygłosi dr Tomasz Świsłocki. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 8 stycznia 2018 o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KZM

czwartek 4.01.2018

Zapraszamy na seminarium Katedry Zastosowań Matematyki, 8.1, godz. 13.10, sala 3/84 bud.34 Prelegent dr hab. Konrad Furmańczyk Tytuł: "Sprawozdanie z 43 konferencji Statystyki Matematycznej w Bedlewie-2017"

Seminarium KEiS

piątek 8.12.2017

We wtorek 12 grudnia o godzinie 10:15 w sali 3/40 prof. Monica Pratesi (Department of Economics and Management University of Pisa) wygłosi referat Small Area Methods for Monitoring of Poverty and Living Conditions in EU.

Seminarium KI

środa 6.12.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Modeling Correlations in Operational Risk”, które wygłosi dr inż. Marek Karwański. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 11 grudnia 2017 o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KZM

poniedziałek 4.12.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium Katedry Zastosowań Matematyki w poniedziałek 11.12 o godz. 13.10 w sali 3/84. Mamy specjalnego gościa, Panią Dziekan dr hab. Joannę Landmesser.

Tytul wystąpienia to: „Pomiar zróżnicowania dochodów w Polsce – szacowanie krzywych Lorenza za pomocą funkcji hazardu”.

Celem badania była analiza różnic pomiędzy rozkładami dochodów kobiet i mężczyzn w Polsce. Wykorzystana została możliwość oszacowania warunkowej gęstości oraz warunkowej funkcji rozkładu za pomocą elastycznych modeli hazardu ze zmiennymi objaśniającymi. Następnie estymowane były krzywe Lorenza oraz współczynniki Giniego dla wynagrodzeń. Zastosowana metoda, poza określeniem rozmiaru zróżnicowania dochodów w obu grupach, pozwoliła na ocenę wpływu poszczególnych charakterystyk osób na kształt krzywej Lorenza.

Seminarium KEiS

piątek 1.12.2017

We wtorek 5 grudnia o godzinie 10:15 w sali 3/40 prof. dr hab. Aleksander Welfe (UŁ) wygłosi referat Makroekonometryczny miesięczny model gospodarki Polski WM-1.

Seminarium KI

środa 29.11.2017

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Dwuetapowy model mutacji nowotworowych z uwzględnieniem opóźnień”, które wygłosi dr Beata Jackowska-Zduniak. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 4 grudnia 2017 r. o godzinie 12:15 w sali 3/40.

Seminarium KEiS

sobota 25.11.2017

We wtorek 28 listopada o godzinie 10:15 w sali 3/40 mgr Tomasz Śmiałowski wygłosi referat Zróżnicowanie poziomu wykluczenia cyfrowego w grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw