Gospodarka

Oferty pracy dla studentów

czwartek 22.11.2012

Zamieszczamy dwie oferty pracy firmy Submissions-Anzeiger Verlag GmbH Hamburg dla studentów informatyki: Web development oraz Server administration & php programming.

Czynniki sukcesu w biznesie

wtorek 13.11.2012

W poniedziałek 10 grudnia od godz. 14.15 w sali D22 w budynku 6 odbędzie się XXXVII spotkanie Międzyuczelnianego Klubu Profesorskiego ,,Dla rolnictwa i wsi”, współorganizowane z Fundacją ,,Nauka i Edukacja dla Agrobiznesu” oraz Kołami Naukowymi Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW.

Referat pt. „Czynniki sukcesu w biznesie” wygłosi Roman Kluska, przedsiębiorca, twórca i były prezes Spółki Optimus SA.

Spotkanie ma charakter otwarty dla wszystkich pracowników, doktorantów i studentów SGGW oraz zaproszonych gości.

Platforma współpracy – SPINACZ

poniedziałek 12.11.2012

Platforma wymiany informacji www.spinacz.edu.pl spina ze sobą środowisko biznesu i nauki. Za pomocą serwisu został ułatwiony kontakt między młodymi twórcami projektów Open Source a instytucjami/firmami, w której mogłyby zostać wdrożone ich innowacyjne pomysły. Projekt trwa od 2011 roku, a jego kontynuacja przewidziana jest do połowy 2013 roku, z perspektywą na przedłużenie, rozszerzenie działalności i zakresu ...

Teraz Polska Promocja

poniedziałek 15.10.2012

Informujemy o przedłużeniu terminu przyjmowania prac magisterskich do tegorocznej edycji Konkursu "Teraz Polska Promocja". Prace można zgłaszać do 26. października br. Na Laureatów najlepszych prac magisterskich dotyczących promocji Polski czekają nagrody pieniężne - o łącznej wartości ok. 50.000 zł., nagrody rzeczowe, a także praktyki i staże. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, przy współpracy z fundatorami ...

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw