Koło Polskiego Towarzystwa Informatycznego

czwartek 25.02.2010

W dniu 11 marca 2008 roku przy Zachodniopomorskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Informatycznego zostało założone Koło PTI przy SGGW.

Zakres działania:
Realizacja celów i zadań wynikających ze statutu oraz regulaminów Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Realizacja celów i zadań wynikających z uchwał Zgromadzenia Walnego i postanowień Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału PTI.
Upowszechnianie idei ECDL w szczególności jako podstawy do organizacji jednolitego systemu kształcenia w zakresie informatyki i technologii informacyjnych na SGGW.
Inne cele i zadania wynikające z postanowień Zarządu „Koła PTI przy SGGW” oraz regulaminu „Koła PTI przy SGGW”.

Skład osobowy:
dr inż. Piotr Jałowiecki, przewodniczący,
dr inż. Krzysztof Kompa, z-ca przewodniczącego,
dr inż. Grzegorz Koszela, sekretarz,
dr Piotr Łukasiewicz, skarbnik,
dr hab. Arkadiusz Orłowski, prof. nadzw. SGGW,
dr Stanisław Jabłonowski,
mgr Ewa Jałowiecka,
dr Krzysztof Karpio,
mgr Marek Karwański,
dr hab. Wiesław Szczesny, prof. nadzw. SGGW,
dr inż. Mirosław Woźniakowski,
dr inż. Tomasz Woźniakowski.

Kontakt:
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Zachodniopomorski
Koło PTI przy SGGW

dr inż. Piotr Jałowiecki
Katedra Informatyki
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
tel. 022-59-34-128, 022-59-34-252

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw