Ogólnopolska konferencja naukowa: Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

wtorek 30.03.2010

V Konferencja „Information Systems in Management”

Zapraszamy na V konferencję “Information Systems in Management – Systemy Informatyczne w Zarządzaniu”, która odbędzie się 22 października 2010 roku. Tematyka konferencji obejmuje Informatykę gospodarczą, gospodarkę elektroniczną, komputerowe wspomaganie logistyki, metody ilościowe w analizie i przetwarzaniu danych oraz ekonomiczne aspekty wykorzystywania systemów informatycznych. Artykuły będą wydane w anglojęzycznej monografii (7 pkt. za rozdział w monografii, w języku angielskim). Opłata za uczestnictwo wynosi 300 zł. Więcej informacji na stronie http://isim.wzim.sggw.pl

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw