European Computer Driving Licence

poniedziałek 1.03.2010

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy komputera podstawowe zadania, z zakresu: edycji tekstów, wykorzystania arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych.
Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym.

Certyfikat Umiejętności Komputerowych zwiększa możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób:
• szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy;
• powracających do pracy po dłuższej przerwie;
• poszukujących pracy;
• poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest jednolity w całej Europie i służy:
• podniesieniu poziomu umiejętności wykorzystania komputerów w pracy zawodowej i życiu codziennym;
• wprowadzeniu i ujednoliceniu bazowego poziomu kwalifikacji, niezależnego od kierunku i poziomu wykształcenia pracowników;
• opracowaniu modelu edukacji w zakresie użytkowania komputerów;
• umożliwieniu przemieszczania się pracowników pomiędzy krajami w ramach Wspólnoty Europejskiej.
Fakt zdania egzaminów z poszczególnych modułów jest odnotowywany przez egzaminatora w Europejskiej Karcie Umiejętności Komputerowych. Jest ona wymieniana na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych po zdaniu wszystkich 7 egzaminów w ciągu maksymalnie 3 lat.
Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo.

W chwili obecnej następujące osoby na Wydziale posiadają uprawnienia egzaminatorów ECDL:
• Stanisław Jabłonowski,
• Ewa Jałowiecka,
• Piotr Jałowiecki,
• Krzysztof Karpio,
• Marek Karwański,
• Krzysztof Kompa,
• Grzegorz Koszela,
• Piotr Łukasiewicz,
• Arkadiusz Orłowski,
• Mirosław Woźniakowski,
• Tomasz Woźniakowski.

Osoby zainteresowane:
• uzyskaniem certyfikatu ECDL,
• uczestnictwem w kursie przygotowawczym do certyfikatu ECDL,
• organizacją kursu przygotowawczego do certyfikatu ECDL dla grupy osób,
• szczegółowymi informacjami na temat certyfikatu ECDL,
prosimy o kontakt.

Kontakt:
Ośrodek Szkoleniowy ECDL – SGGW
dr inż. Piotr Jałowiecki
Katedra Informatyki
Ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
budynek 34, piętro III, pokój 3/64 lub 3/37B
tel. 0-22 59-34-252, tel. kom. 696-158-701
fax: 0-22 59-34-251
email:ecdl@sggw.pl

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw