Seminaria KI

czwartek 5.01.2012

02.04.2012

dr Waldemar Karwowski

Techniki i metody Zarządzania Wiedzą w Naukach Przyrodniczych

13.03.2012

dr Robert Stępień

Zastosowanie wybranych sekwencyjnych metod symbolicznych do analizy sygnałów dyskretnych

16.01.2012

prof. dr hab. Tomasz Motyl, dr Michał Jank z KNF WMW SGGW

Mikromacierze DNA w genomice funkcjonalnej – podstawy technologii i analizy uzyskanych wyników

14.11.2011

dr inż. Maciej Pankiewicz

Collaborative Working Environments – Group Needs Approach to Designing Systems for Supporting

Spatially Distributed Groups

06.06.2011

dr inż. Piotr Wrzeciono

Automatyzacja fleksji czasowników w języku polskim – zarys problematyki ( streszczenie…)

16.05.2011

przedstawiciel firmy plagiat.pl

Omówienie zasad działania tego systemu

10.01.2011

mgr inż. Mikołaj Olszewski

Internetowe Laboratorium Fizyki

29.11.2010

Wykorzystanie rezonansów własnych do oceny jakości dźwięku skrzypiec ( streszczenie…)

15.11.2010

Paweł Ziemba

Ontologiczna ocena jakości wybranych portali internetowych w systemie ekspertowym

07.06.2010

dr inż. Anna Korzyńska z IBiIB PAN

Przetwarzanie i analiza obrazu jako narzędzie wspomagające w badaniach żywych komórek

i barwionych przekrojów tkankowych

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw