Seminaria KZI

czwartek 5.01.2012

25.04.2012

mgr inż. Piotr Grabowski

„Inteligentne Systemy Transportowe”

18.04.2012

prof. Alexander Prokopenya

„Symbolic Methods in Studying Linear Hamiltonian Systems of Differential Equations with Periodic

Coefficients”

04.04.2012

prof. Zygmunt Jacek Zawistowski

„Modelowanie plazmy łukowej w wysokoprądowych wyłącznikach próżniowych”

21.03.2012

prof. Adam Ciarkowski

„Dyfrakcja elektromagnetycznej harmonicznej fali płaskiej na ruchomej półpłaszczyźnie”- cz. II.

14.03.2012

prof. Adam Ciarkowski

„Dyfrakcja elektromagnetycznej harmonicznej fali płaskiej na ruchomej półpłaszczyźnie”- cz. I.

18.01.2012

prof. Włodzimierz Zuberek

„Lingwistyczna charakteryzacja zgodności i zastępowalności komponentów” – cz. II. (streszczenie … )

11.01.2012

prof. Włodzimierz Zuberek

„Lingwistyczna charakteryzacja zgodności i zastępowalności komponentów” – cz. I”.

18.05.2011

dr inż. Andrzej Jodłowski

,,Struktura materiałów w nauczaniu zdalnym a tradycyjne modele nauczania”.(streszczenie … )

28.03.2011

prof. Leon Bobrowski

,,Konstrukcje modeli prognostycznych przy wykorzystaniu zasady liniowej separowalności”.

24.01.2011

dr inż. Dariusz Strzęciwilk

,,Synteza układów kombinacyjnych z bezpośrednim przeszukiwaniem”.(streszczenie … )

06.12.2010

prof. Adam Ciarkowski

,,Odbity sygnał elektromagnetyczny od półprzestrzeni wypełnionej ośrodkiem dyspersyjnym Lorentza”.

(streszczenie … )

08.11.2010

mgr Adrian Bilski

,,Modelowanie histerezy przy pomocy operatora Preisacha”.(streszczenie … )

25.10.2010

,,Technologia Voice over IP”.

11.10.2010

doktorant Tomasz Tarczyński

,,Niesekwencyjne algorytmy rozwiązywania ogólnych równań rekurencyjnych”.(streszczenie … )

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw