Department of Applied Informatics

Thursday 1.09.2016

Department of Applied Informatics

Office:

02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
Room: 3/89, building 34
tel. +48 22 59 37 351

Staff

 1. Dr inż. Piotr Bilski
 2. Dr hab. inż. Adam Ciarkowski, Associate Professor
 3. Ms inż. Anna Dyniec – Secretary
 4. Dr Paweł Hoser
 5. Dr inż. Andrzej Jodłowski
 6. Dr hab. Ryszard Kozera, Associate Professor
 7. Dr inż. Michał Kruk
 8. Dr inż. Jarosław Kurek
 9. Dr hab. Alexander Prokopenya, Associate Professor
 10. Dr inż. Dariusz Strzęciwilk – Head of the Department
 11. Dr inż. Bartosz Świderski
 12. Dr inż. Artur Wiliński
 13. Dr hab. inż. Jacek Zawistowski, Associate Professor

Research Areas

computer networks (CISCO technologies)
security of networks and computer systems
wireless communication and mobile systems
diagnosis of analog systems
methods of artificial intelligence in natural applications (geotechnical, veterinary medicine)
analysis and design of computer measuring systems
theoretical computer science
propagation and evolution of electromagnetic signals
image analysis in biomedicine
data mining in bioinformatics
modeling work processes
tele-education assessment methods
analysis of business processes
computer vision, surface and curve modeling
applied mathematics in computer science, engineering and natural sciences

Other activities

Collaboration with:

• Faculty of Engineering and the Environment in the University of Life Sciences
• Warsaw University of Technology
• Department of Pathomorphology WIM
• Department of Medical Genetics WUM
• ABC Data Education

Postgraduate Studies in Programming for Web Applications

Membership in the Editorial Board of “Archives of Acoustics

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw