Seminar of the Department of Applied Mathematics

Friday 18.01.2019

We invite to the seminar of the Department of Applied Mathematics Monday, January 21, 12:15am room 3/7.

Our speaker is Amitesh Datta, Princeton University

Title: The Siegel Mass Formula and Tamagawa Numbers

Abstract: I will introduce the Siegel Mass Formula, which states (in a special case) that the solution to a certain counting problem of quadratic forms over the integers is equal to a product of special values of the Gamma and Riemann Zeta functions! I will interpret this formula in terms of Tamagawa numbers. If time permits, I will briefly discuss the relationship to counting principle G-bundles over an algebraic curve over a finite field. The talk will be elementary and motivated through concrete examples, beginning with a discussion of quadratic forms, and leading to the statement of the Siegel Mass Formula and related ideas.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw