ACA 2019 Montreal (Canada) July 16 – 20, 2019

Wednesday 16.01.2019

The 25th International Conference on Applications of Computer Algebra (ACA’2019) will be held in Montreal on 16 to 20 July 2019.

Special Session “Computer algebra modeling in science and engineering”

Organizers
Alexander Prokopenya, <alexander_prokopenya(at)sggw.pl>
Faculty of Applied Informatics and Mathematics,
Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Poland

Haiduke Sarafian, <has2(at)psu.edu>
Professor of Physics and
Endowed Chair of John T. and Paige S. Smith Professor of Science
The Pennsylvania State University, USA

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw