Exact sciences and mathematics in Central-Eastern Europe from the mid-XIX century till WW II

Wednesday 11.02.2015

Committee for the History of Science and Technology, Polish Academy of Sciences;
Commission on the History of Science, Polish Academy of Arts and Sciences;
International Academy of the History of Science

along with:

Faculty of Mathematics and Natural Sciences of University of Rzeszów;
Institute of Physics, Pedagogical University of Cracow;
Faculty of Physics, Mathematics and Computer Science of Cracow University of Technology;
Faculty of Mechanics and Mathematics of the Ivan Franko National University of Lviv;
Polish Mathematical Society – Cracow Branch

kindly invite you to the scientific conference Exact sciences and mathematics in Central-Eastern Europe from the mid-XIX century till WW II.

The attached file: First Announcement 07.02.2015.

Conference Web address: http://www.ur.edu.pl/wydzialy/matematyczno-przyrodniczy/konferencje/exact-sciences-and-mathematics-in-central-eastern-europe-from-the-mid-xix-century-till-ww-ii.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw