The 16th International Workshop on Computer Algebra in Scientific Computing

Monday 23.12.2013

Institute of Mathematics, University of Kassel, Germany, and Faculty of Applied Informatics and Mathematics, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Poland, are organizing the 16th International Workshop on Computer Algebra in Scientific Computing, CASC 2014, it will be held in the city of Warsaw, Poland, September 8-12, 2014.

Web: http://www14.in.tum.de/CASC2014/

Full Call for Papers: http://www14.in.tum.de/CASC2014/index.php/call

The Proceedings will be published with Springer Lecture Notes of Computer Science. Download the Springer LNCS style package for Latex2e from http://www14.in.tum.de/CASC2014/images/llncs2e.zip. Further style packages can be obtained from Springer Online. The total length of the paper should not exceed 15 pages.

The methods of Scientific Computing play an important role in the natural sciences and engineering. Significance and impact of computer algebra methods and computer algebra systems for scientific computing has increased considerably over the last decade.
Nowadays, computer algebra systems such as CoCoA, Macaulay, Magma, Maple, Mathematica, Maxima, Reduce, Singular and others enable their users to exploit their powerful facilities in

symbolic manipulation
numerical computation
visualization

The ongoing development of computer algebra systems, including their integration and adaptation to modern software environments, puts them to the forefront in scientific computing and enables the practical solution of many complex applied problems in the domains of natural sciences and engineering.
The topics addressed in the workshop cover all the basic areas of scientific computing as they benefit from the application of computer algebra methods and software:

exact and approximate computation
numerical simulation using computer algebra systems
parallel symbolic-numeric computation
symbolic-numeric methods for differential, differential-algebraic and difference equations
symbolic-numeric methods for polynomial equations and inequalities
automated reasoning in algebra and geometry
algebraic methods in geometric modeling
application of computer algebra to natural sciences and engineering
problem-solving environments
internet accessible symbolic and numeric computation

Important Dates:

Deadline for submission: April 06, 2014
Notification of acceptance: May 25, 2014
Deadline for final version: June 08, 2014

 

 

 

 

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw