Zaproszenie na warsztaty online „Europejski Zielony Ład – w stronę gospodarki obiegu zamkniętego”

poniedziałek 15.02.2021

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce zaprasza wolontariuszy i wolontariuszki wspolnie.eu oraz inne zainteresowane osoby do udziału w warsztatach online na temat strategii i planów związanych z wdrażaniem elementów gospodarki obiegu zamkniętego w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, w tym w szczególności roli, jaką odgrywa w nim Parlament Europejski: Program warsztatu online.

Warsztaty online „Europejski Zielony Ład – w stronę gospodarki obiegu zamkniętego”

odbędą się w poniedziałek, 22 lutego 2021, w godz. 16:30-18:15

Rejestracja: https://www.wspolnie.eu/pl/event/europejski-zielony-ad-w-strone-gospodarki-obiegu-zamknietego-2021-02-22-108/register

lub przez stronę www.wspolnie.eu do soboty, 20 lutego 2021 (włącznie). Liczba miejsc ograniczona.

Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki:

·         Poznają rolę Parlamentu Europejskiego w projektowaniu Europejskiego Zielonego Ładu,

·         Dowiedzą się, czym jest gospodarka obiegu zamkniętego, dlaczego jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu i jak będzie wdrażana w UE,

·         W małych grupach podyskutują o sposobach zamykania obiegu w kluczowych branżach,

·         Wezmą udział w quizie podsumowującym zdobytą wiedzę z upominkami dla zwycięzców.

Europejski Zielony Ład, zaproponowany przez Komisję Europejską w grudniu 2019 r., obejmuje serię strategii, które mają doprowadzić do neutralności klimatycznej w 2050 roku, ale także przebudować Europę w kierunku społeczeństwa o nowoczesnej, oszczędnej i zrównoważonej gospodarce. Parlament Europejski nie tylko w pełni poparł tę strategię, ale poszedł dalej – wezwał do zwiększenia ambicji i ograniczenia emisji o 55% już w roku 2030. W maju 2020 r. stało się jasne, że Europejski Zielony Ład będzie także strategią odbudowy Europy po kryzysie wywołanym przez COVID-19.

W ramach cyklu „Europejski Zielony Ład” przewidziano 5 warsztatów online:

1.      Jak Europejski Zielony Ład zmieni nasz świat? – grudzień 2020

2.      Zrównoważona mobilność miejska – styczeń 2021

3.      W stronę gospodarki obiegu zamkniętego – luty 2021

4.      Gospodarka odpadowa i recykling – marzec 2021

5.      Zrównoważona żywność – „Od pola do stołu” – kwiecień 2021

Pytania dotyczące warsztatów prosimy kierować na adres: kontakt-pl@wspolnie.eu

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw