XLVI Konferencja „Statystyka Matematyczna”

sobota 28.11.2020

Szanowni Państwo Studenci kierunków matematycznych!

W dniach od 30 listopada do 2 grudnia odbędzie się konferencja naukowa XLVI Konferencja „Statystyka Matematyczna”. Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się w trybie zdalnym przy użyciu MS Teams, a udział w niej nie wymaga opłaty konferencyjnej.
Konferencja jest bardzo dobrą okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami badań prowadzonych przez polskich statystyków, związanych z metodologią badań statystycznych.

Zachęcam do udziału w konferencji studentów kierunków matematyka oraz matematyka w finansach, zwłaszcza specjalności statystycznych i aktuarialnych. Szczegóły programu oraz rejestracja uczestników dostępne są na stronie konferencji https://xlvistat.umcs.pl/

Mariusz Bieniek

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw