II edycja konkursu MON o nagrodę im. Mariana Rejewskiego za najlepszą pracę poświęconą cyberbezpieczeństwu i kryptologii

piątek 15.05.2020

Minister Obrony Narodowej ogłosił II edycję konkursu o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską i rozprawę doktorską poświęconą cyberbezpieczeństwu i kryptologii.

 

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

  • na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką i magisterską;
  • na najlepszą rozprawę doktorską.

Do udziału w konkursie zaproszeni są absolwenci polskich uczelni, którzy obronili prace nie wcześniej niż dnia 1 października 2018 r. Prace muszą być napisane w języku polskim i wpisywać się w szeroko rozumianą tematykę cyberbezpieczeństwa lub kryptologii.

Łączna pula nagród w konkursie wynosi 43.000 zł.

Autorzy prac powinni dokonać zgłoszenia do dnia 11 września 2020 r. w formie papierowej lub elektronicznej. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie dostępnym na stronie: www.cyber.mil.pl.

W załączeniu: Regulamin II edycji konkursu o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego oraz ulotka_A5plakat_B2 promujące konkurs.

 

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw