Konferencja Interdyscyplinarna on-line 11-12.06.2020 r.

piątek 17.04.2020

W dniach 11-12.06.2020 odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna pt: „OMNIBUS CZ. III”. Konferencja będzie miała formę on-line z wykorzystaniem platformy e-learning.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 05.06.2020 r.

Konferencja o charakterze interdyscyplinarnym pozwala na wymianę doświadczeń z różnych dziedzin nauki. Celem konferencji jest integracja środowiska naukowego, jak również jest to okazja do poszerzania własnego dorobku i rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.

http://konferencjenaukowe.com.pl/

Więcej informacji w załącznikach:

Zaproszenie konferencja on-line

Formularz zgłoszenia – konferencja on-line

Wymogi edytorskie monografia

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw