Dokumenty dotyczące jakości kształcenia WZiM

poniedziałek 30.03.2020

Wewnętrzny System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia Na Wydziale Zastosowań Informatyki I Matematyki SGGW (aktualizacja: 30.03.2020)

Polityka Jakości Kształcenia Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie

Prezentacja Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie

Strategia Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie na lata 2012-2020

Procedura Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie

Kalendarz Jakości Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie

Efekty kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie:

Informatyka I stopnia
Informatyka II stopnia
Informatyka i Ekonometria I stopnia
Informatyka i Ekonometria II stopnia

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw