Praktyki studenckie

czwartek 30.01.2020

Szanowni Państwo,

na dzień dzisiejszy z praktyki nie rozliczyły się 24 osoby na 56 osób zobowiązanych. Wszystkie te osoby, które się rozliczyły, są już wpisane w eHMS. W związku z terminem rozliczenia proszę o dostarczenie odpowiednich dokumentów (dzienniczki praktyk, zaświadczenia itp.) do poniedziałku 3 lutego 2020.

Osobiście przyjmować będę dokumenty w poniedziałek:

09:00-10:00 w pokoju 3/78A oraz
18:00-19:00 w pokoju 3/24.

Wszelkie sprawy związane z przedmiotem Systemy Integracji Danych proszę zgłaszać w powyższych terminach.

dr Krzysztof Karpio

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw