Konferencje: on-line 06-07 lutego 2020 r., stacjonarna 06 kwietnia 2020 r.

sobota 11.01.2020

http://konferencjenaukowe.com.pl/

Wymogi edytorskie monografia

Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna pt. „OMNIBUS”
Konferencja on-line 06-07.02.2020
Termin przyjmowania zgłoszeń mija 02.02.2020

Zaproszenie konferencja on-line
Formularz zgłoszenia – on-line

Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna pt. „Badania Młodych Naukowców Część VI”
Konferencja stacjonarna 06.04.2020
Termin przyjmowania zgłoszeń mija 25.03.2020

Zaproszenie konferencja stacjonarna
Formularz zgłoszenia – stacjonarna

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw