Sobota akademicka w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie – przypomnienie

czwartek 19.09.2019

ACADEMIC SATURDAY – SUBMIT A COMPLETE APPLICATION FOR A TEMPORARY RESIDENCE PERMIT AT THE APPOINTMENT

АКАДЕМИЧЕСКАЯ СУББОТА – ПОДАЙ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ ВО ВРЕМЯ ЗАКАЗАНОЙ ВСТРЕЧИ

W dniu 5 października 2019 r. w Wydziale Spraw Cudzoziemców odbędzie się wydarzenie ,,Sobota AKADEMICKA”, w ramach którego cudzoziemcy podejmujący lub kontynuujący studia wyższe w Polsce będą mogli, po wcześniejszej rezerwacji wizyty, złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Celem przypomnienia o wydarzeniu organizowanym w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, w załączniku znajduje się pismo Dyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pani Agaty Ewertyńskiej, skierowane do Rektora SGGW.

Szczegółowe informacje na temat akcji znajdują się w kolejnych załącznikach oraz na stronie:

https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/aktualnosci/38706,SOBOTA-AKADEMICKA-05102019-r–ZLOZ-KOMPLETNY-WNIOSEK-O-ZEZWOLENIE-NA-POBYT-CZASO.html

Pismo do Rektora

sobota akademicka plakat 3 języki

sobota akademicka ulotka 05.10

sobota akademicka plakat 05.10

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw