Seminarium KI, 4 marca

wtorek 26.02.2019

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Ocena jakości głosu u pacjentów z guzkami głosowymi w odniesieniu do skali perceptualnej głosu R B H”, które wygłosi dr inż. Krzysztof Szklanny z Wydziału Informatyki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 4 marca 2019 o godzinie 12:15 w sali 3/40. Poniżej znajdą Państwo streszczenie wystąpienia.

Celem pracy była realizacja bazy nagrań głosu i elektroglotograficznych (EGG) dla pacjentów z guzkami głosowymi oraz osób zdrowych. Nagrania miały miejsce w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie w latach 2014-2015. Na prowadzenie badań auto posiada zgodę Komisji Bioetycznej. Diagnoza pacjentów została potwierdzona badaniem lekarskim oraz wideofiberoskopowym polegającym na zarejestrowaniu zapisu pracy fałdów głosowych za pomocą kamery. Baza zawiera nagrania ok. 100 pacjentów. Następnie sprawdzono czy możliwa jest predykcja oceny jakości głosu w skali perceptualnej R B H (Roughnes, Breathiness, Hoarseness), poprzez zastosowanie parametrów akustycznych i EGG. Wyniki analiz statystycznych wskazały, że parametry akustyczne Peak Slope, Normalized Amplitude Quotient oraz parametr uzyskany z sygnału EGG – Closed Quotient pozwalają na predykcję oceny dla kategorii Roughness i Hoarseness.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw