Seminarium KZI

piątek 26.10.2018

Katedra Zastosowań Informatyki zaprasza na seminarium w poniedziałek 29 października w sali 3/84 o godz. 12:15. Prelegentką będzie mgr inż. Katarzyna Zagrodzka. Tematem wystąpienia będzie „Modelowanie ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw na za pomocą SVM”.

Streszczenie
Problem oszacowania ryzyka kredytowego (ang. Insolvency risk) jest często podejmowany w przedsiębiorstwach, które zajmują się wywiadem gospodarczym. Celem niniejszej pracy jest próba zamodelowania ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw z użyciem maszyny wektorów wspierających (ang. Support Vector Machine). Dane, które zostały wykorzystane w ramach tego eksperymentu, pochodzą z międzynarodowej wywiadowni gospodarczej.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw