Dr Wojciech Hyb

czwartek 27.09.2018

Szanowni Państwo,

Ze smutkiem dowiedzieliśmy się, że w dniu 25.09.2018 odszedł nasz kolega dr Wojciech Hyb.

Od dłuższego czasu podupadał na zdrowiu. W marcu okazało się, że ma guza mózgu. Przeszedł naświetlania, chemioterapię. Przeżył zatory płucne i inne powikłania. Zmarł gdy miał rozpocząć rehabilitację.

Wojtka pamiętamy jako wieloletniego, oddanego kierownika Katedry. Zawsze żywo interesował się sprawami pracowników, naszymi postępami naukowymi, prowadzonymi przez nas zajęciami. Był wrażliwym, mądrym kolegą.

Dr Hyb był cenionym przez studentów dydaktykiem, miał swój niepowtarzalny styl. Nie chciał odchodzić na emeryturę. Na początku letniego semestru z powodu choroby musiał przerwać zajęcia ze studentami. Jednak, choć nieobecny w szkole, ciągle żywo interesował się powierzonymi nam wykładami. Podsyłał nam materiały dydaktyczne, służył radą.

W pracy naukowej uzyskiwał ciekawe wyniki dotyczące przestrzeni Bergmana.
Otrzymał nagrodę ministra.

Wojtek w SGGW przepracował 38 lat. Był żywą historią naszej Uczelni. Wykształcił wielu obecnie pracujących w niej profesorów. Mało kto znał osobiście tylu pracowników Uczelni co on.

Wojtek był świetnym gawędziarzem. Zawsze ciekawie mówił o matematyce. Historia była Jego pasją. Nie było tematu, którego nie potrafiłby rozwinąć i ciekawie zinterpretować.

Otaczał nas troskliwym zainteresowaniem. Wielokrotnie pomagał nam w trudnych sytuacjach. Sam lubił opowiadać o swoich dzieciach i troskliwej Małżonce.

Będzie nam Go bardzo brakowało.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw